Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – MADÁCH IMRÉNEK
Pest
Budapest
, julius 31. 1862.
 
  Kedves barátom!  
  Becses leveledre csak most válaszolhatok, de most sem oly határozottan, mint óhajtanám, s mint a te igen szives baráti meghivásodat víszonzanom kellene.  
  A mit a tavaszfélen beszéltünk együtt, hogy meglátogatlak, s elébb nálad aztán
Tompá
Tompa Mihály
nál hosszabb ideig mulatok: abból, édes barátom, semmi sincs. Engem
Balassa
Balassa János
n
Jegyzet
Balassa
Balassa János
Balassa János
chronicus fejzúgásommal, Szliácsra küld, eddig is mentem volna, ha mehettem volna. De talán a sor
s
Beszúrás
is irigyelné, ha egy szegény poéta addig menne fürdőre, mig a „noble saison”
n
Jegyzet
noble saison
– főszezon (fr.)
tart; én tehát megnyugszom e késő boldogságon is. Csak azt szeretném tudni már most, nem lehetne-é összekötni e szliácsi utat a veled és
Tompá
Tompa Mihály
val (vagy veled legalább) leendő találkozással. A térképen nem látom igen nagy kerűlőnek: noha az én utam
Eszt.
Szerkesztői feloldás: Esztergom
Nánáig vasut, azontul
Selmecz
Selmecbánya
nek Szliácsra.
n
Jegyzet
Selmecz
Selmecbánya
nek Szliácsra
Selmecbánya (Banska Ştiavnica), Szliács (Sliač). Alsósztregova kb. 50, Hanva további 130 kilométerre esik a Nána-Szliács útvonaltól
De nem tudom: érdemes volna-e, hogy
Vácz
Vác
ra kűldj elébem: miután veled nehány órát, legfölebb egy-két napot időzhetnék. Attól is félek, hogy kiszabott időmből igen sokat elvesz az ily kerűlő – kivált ha még
Tompá
Tompa Mihály
t ís útba ejtenők – s beáll a fagy, mire aztán
vizre
[bizonytalan olvasat]
vízre jutok.  
  Úgy gondolom, mához egy hét, csütörtök, Augustus 7-dike, lesz a nap, melyen útra kelhetek. Ime tehát, egy héttel előre megirom.
n
Jegyzet
egy héttel előre megirom
Madách
Madách Imre
ezt kérte
AJ
Arany János
-tól 1862. júl. 22-i levelében (1454.)
Ha azt hiszed, hogy érdemes elém küldeni ra, azért hogy – útat mindent beszámitva – pár nap együtt legyünk – de csak együtt (mert én semmi fétirozó
n
Jegyzet
fétirozó
– fête (’ünnep’) szóból: ünneplő (fr.)
mulatságba, semmi toasztozó
n
Jegyzet
toasztozó
– ünneplő, köszöntő
körökbe, semmi bemutatásokra – kivéve a közvetlenűl családodhoz tartozókat – nem megyek); ha azt hiszed mondom, hogy ezért érdemes hozzám szegődnöd, igen megköszönöm – de tőled egyátalában nem követelem. Most hallgass ide. Azt mondom, kár volna elébem fáradnod
Vácz
Vác
ig
. Ha magad is ezt belátod: irj egy sort, még megkapom csötörtöki
[törölt]
« k »
g
Beszúrás
. Akkor a jegyet egyenest Nánára váltom. De ha ellenkező értelemben volnál velem, én kész örömest teszem akaratodat. Megirhatod. Vagy ha nem
írsz
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: irsz
semmit; akkor is
Vácz
Vác
ig
váltom a jegyet. Indulásom a reggeli vonattal, aug. 7.én. –  
  Ha valami jőne kö
z
Beszúrás
be, mely miatt az útnak haladni,
n
Jegyzet
haladni
– itt ’halasztást szenvedni’
vagy el kellene maradni, sietek tudósítni róla.  
 
Tompá
Tompa Mihály
nak is ilyen formán
irtam
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: írtam
. Azért kellett pedig irnom neki, mert a feleségét épen most
Pest
Budapest
re várjuk, fürdőbe: tehát nem tudom, mehetünk-e bátran a szalmaözvegyhez. Még nem válaszolt.  
  Isten áldjon meg, édes
Imré
Madách Imre
m, minden jóval! fogadd ölelésemet anticipando!
n
Jegyzet
anticipando
– megelőlegezvén (lat.)
 
  igaz barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Válasz
Madách
Madách Imre
1862. júl. 22-i levelére (1454.)