Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kunszentmiklós, 1862. augusztus 1.
 
  Kedves Barátom!  
  Az Esmond-forditásból, bizonyos vétség miatt kimaradt egy
[törölt]
« fel »
ivet, miröl tán
Béla
Szász Béla
szólt, íme itt küldöm.  
 
Béla
Szász Béla
irja, hogy a
Sz. legendája
Szerkesztői feloldás: Századok legendája
n
Jegyzet
a
Sz. legendája
Szerkesztői feloldás: Századok legendája
Hugo
Hugo, Victor
Századok legendája című művéből
Szász Károly
Szász Károly
készített válogatott fordítást, amely a Kisfaludy Társaság könyvilletményeinek sorában jelent meg. Vesd össze 1393.
már tán ki is volna nyomva? Szeretném mutató-iveket látni (ha lehetne) belőle. A bevezetéshez mégis szükségem van a
Mantegŭt
Montégut, Jean-Baptiste Joseph Émile
czikkére.
n
Jegyzet
Mantegŭt
Montégut, Jean-Baptiste Joseph Émile
czikkére
Jean-Baptiste Joseph Émile Montégut
Montégut, Jean-Baptiste Joseph Émile
(1825–1895): a francia és angolszász irodalommal foglalkozó francia kritikus; a Revue des Deux Mondes rendszeres munkatársa. A cikk a BpSz Irodalmi szemle című rovatában jelent meg ( 1859. 7. köt. 401–407.); az eredeti pedig a Revue des Deux Mondes-ban: La Légende des Siècles, de
M. Victor Hugo
Hugo, Victor
(1859. okt. 15. 970–997.).
Irtam érette
Cs
Szerkesztői feloldás:
Csengery
Csengery Antal
- nek.  
  Itt küldöm a nyugtát a
Bélá
Szász Béla
nak adott 75 ftról. Vajh mikor küldhetem a
Sz. legendája
Szerkesztői feloldás: Századok legendája
honorariumáról is.
n
Jegyzet
Vajh mikor küldhetem a
Sz. legendája
Szerkesztői feloldás: Századok legendája
honorariumáról is
– vesd össze 1483.
 
 
Béla
Szász Béla
minap egy eüangelionnal
n
Jegyzet
eüangelionnal
– evangélium: örömhír (gör.)
lepett meg: hogy
T Miska
Szerkesztői feloldás:
Tompa Miska
Tompa Mihály
szeme jobban van, hogy ő feleségével Augustus elején
Pest
Budapest
re jő, s hogy azon esetben ha a te mozdithatlanságod miatt, ti férfiak nem ís, az aszszonyok s
Julcsa
Arany Juliska
mindenesetre kíjőnek hozzánk is.  
 
[törölt]
« Kerl »
Kérnélek ugyan, hogy te se légy mozdithatatlan, de feltettem magamban téged többé nem kérní s nem híní hozzánk; de kérem ezennel az „asszonyokat” hogy ök csak jöjenek.
n
Jegyzet
az „asszonyokat” hogy ök csak jöjenek
 [!]
[sic!]
AJ
Arany János
távolléte idején családja Nagyszalontára látogatott.
 [!]
[sic!]
Én ha jőttök napját elöre tudom, és azt hogy a magyar vagy a német hajóval jőnek-e – elejökbe megyek az állomáshoz.  
  Ölelünk s vagyok  
  szeretö barátod  
 
KSzM
Szerkesztői feloldás:
KunSzentMiklós
Kunszentmiklós
.
1862. Aug1.
Szerkesztői feloldás: 1862. Aug 1.
 
 
SzKa
Szász Károly
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 605.)