Aranysárkány fejléc kép
 
HUNFALVY PÁL – ARANY JÁNOSNAK
Tisza-Földvár
Tiszaföldvár
I
Pathmosz
Patmosz
ombul
n
Jegyzet
Pathmosz
Patmosz
ombul
Patmosz: sziget az Égei-tengerben, a mai Törökország nyugati partja közelében.
1862. aug. 2.  
  Tekintetes Úr,  
  tísztelt barátom uram!  
  Most már tettel, azaz két írománynyal merem „búsítani” T. szerkesztő urat, egyikkel
Brassai
Brassai Sámuel
nak akarván felelni,
n
Jegyzet
Brassai
Brassai Sámuel
nak akarván felelni
Brassai
Brassai Sámuel
cikksorozata, a Nyelv és nyelvészet, a SzF II. II. 8–10. számában ( 1862. jún. 26. 113–115., júl. 3. 129–133., júl. 10. 145–148.) jelent meg, melyben amiatt rótta meg
Hunfalvy
Hunfalvy Pál
t, hogy kevéssé ismeri és tudományos vizsgálatai során kevéssé méltányolja a köznyelv – sokszor szabályokat átlépő – jelenségeit.
Hunfalvy
Hunfalvy Pál
Szerény diótördelés c. írásával válaszolt. ( SzF II. II. 17–18 sz. 1862. aug. 28. 257–260., szept. 4. 273– 277.)
másikkal azzal, mirül már több hónappal ez elött tevék említést.
n
Jegyzet
mirül már több hónappal ez elött tevék említést
– elveszett levélben vagy személyes találkozás során
 
 
Brassai
Brassai Sámuel
nak adott feleletem nem akar tulajdonkép polemisalni, nem is fog fiakat szülni: de talán figyelmezteti a’
Figy.
Szerkesztői feloldás: Figyelő
olvasóját, kiket illet a’ dolog
[szerkesztői feloldás]
.
 
  A’ másik,
n
Jegyzet
A’ másik
A magyar igeidők a kötött beszédben ( SzF II. II. 22–23. sz. 1862. okt. 2. 237–239., okt. 9. 253–255.).
a’ lát vala alak költői nyelvben való használhatásárul szól, de nem decretál,
n
Jegyzet
decretál
– meghatároz (lat.)
csak mutatja, mit tettek vele
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
,
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
és
Zrinyi
Zrínyi Miklós
.  
  Ha bémehet a’ két firka a’ Figyelőbe, jó; ha nem illenek oda, tessék addig a’ kosárban tartani, míg kiveszem onnan.  
  Tisztelem
Gyulai
Gyulai Pál
t. Én várva várom Kriza Gyüjteményét,
n
Jegyzet
várom Kriza Gyüjteményét
– A Vadrózsák c. székely népköltészeti gyűjtemény 1863-ban jelent meg.
 
  T. urnak, tisztelt barátomnak  
  alázatos szolgája  
 
HunfalvyPál
Szerkesztői feloldás:
Hunfalvy Pál
Hunfalvy Pál
.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 597.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/6. 19–20.