Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – TOMPA MIHÁLYNAK
Alsó-Sztregova
Alsósztregova
, aug. 9. 1862.  
  Édes Barátom!  
  Sietve irok nehány sort, hogy függőben ne tartsalak. Ne várj bennünket ez uttal.
Madách
Madách Imre
igen ohajtana látni, de most nincs ideje megtenni e kirándulást. Valami commasationalis
n
Jegyzet
commasationalis
– földbirtoktagosítás (lat.)
ügyekkel van elfoglalva. Így hát engem beküld Szliácsra,
n
Jegyzet
engem beküld Szliácsra
AJ
Arany János
1862. aug. 11. és szept. 12. között volt ott.
lehet el is kisér egy napra, de oly vargabetűt csinálni, mint
Sztregova
Alsósztregova
HanvaSzliács,
n
Jegyzet
oly vargabetűt csinálni, mint
Sztregova
Alsósztregova
HanvaSzliács
– vesd össze az 1459. sz. levél jegyzetével (Alsósztregova 50, Hanva még 130 km-es kitérőt jelentett volna).
most ideje nincs.  
  Leveled többi pontjára majd válaszolok máskor. Asszonyaim elmenetele hétfőre
n
Jegyzet
hétfőre
aug. 11-re
van határozva, ha el nem törik. Levelet
v
Beszúrás
árnak hazulról, s még eljövetemig nem kaptak volt. Így aztán malheure
n
Jegyzet
malheure
– malheur: baj, balszerencse (fr.)
lenne, ha otthon találnának maradni. Ha levelöket vettem, (Szliácson vár, remélem) majd tudatom veled elsűlt e szándékuk. Ha füstbe menne, akkor ám feljöhetne kedves komám asszony, egyedűl is, és hozzájok. Vagy te fölkisérhetnéd s
ott
Beszúrás
hagyhatnád
[szerkesztői feloldás]
ott a bal margón besz., a levélszövegben az előtagon tint. Ez a „malaczka”
megint,
n
Jegyzet
otthagyhatnád megint
AJ
Arany János
esetleg az 1859 őszi találkozásra utalhat.
ha nincs időd
Pest
Budapest
en maradni.  
  Fogadjátok, lelkeim, szives üdvözlésemet és baráti csókomat.  
  hived örökké  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
  U.I. e malaczka miatt
n
Jegyzet
e malaczka miatt
– A tintapacáról l. a b lábjegyzetet.
újra irni rá nem érek.  
  U.I. No 2. Ajánlom a Figyelőt addig is becses gondjaidba.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 666.) Válasz
Tompa
Tompa Mihály
1862. aug. 1-i levelére (1461.)