Aranysárkány fejléc kép
 
KÁROLYI SÁMUEL – ARANY JÁNOSNAK
N.Kőrös
Nagykőrös
Aug. 11. 862.
 
  Kedves barátom!  
  Nagy beteg vagyok,
n
Jegyzet
Nagy beteg vagyok
Károlyi
Károlyi Sámuel
ez év szept. 26-án elhunyt, amiről a SzF megemlékezett: „Özvegye, öt neveletlen árvája siratja a jó férjet, derék atyát; számos baráti, ismerősei fájlalják benne a szilárd jellemű, őszinte, becsületes férfiut és tudományosan kiképzett orvost. Áldott legyen emlékezete!” ( SzF II. II. 22. sz. 1862. okt. 2. 351. a Vegyes rovatban). Sírversét
AJ
Arany János
írta. ( AJÖM VI. 30., 223.)
sajátkezűlég csak nehány sort sem vagyok képes leírni; mint a nagy uraknak, − cancellistára
n
Jegyzet
cancellistára
– írnokra (lat.)
van szükségem. Jelen soraimmal azért alkalmatlankodom, hogy kedves komámasszonynyal egyetértőleg lennétek kegyesek, –
Pistá
Károlyi István
nak
n
Jegyzet
Pistá
Károlyi István
nak
Károlyi Sámuel
Károlyi Sámuel
fia
ki orvosi pályát lessz kezdend – egy conditiót
n
Jegyzet
conditiót
– állást, munkát (lat.).
AJ
Arany János
folyóirata Vegyes rovatán keresztül próbált segíteni: „A Sz. Figyelő szerkesztője egy tisztes családból származott, jó nevelés, protestans ifju embert ajánlhat, ki f. é. october elejétől kezdve itt
Pest
Budapest
en egyszer ellátásért hajlandó kisebb gyermekek mellett tanitóságot vállalni s azoknak a zongora-játszásban is alapos oktatást adni.” 1862. szept. 18. (II. II. 20. sz. 319.)
eszközölni. Nem írom le hosszasan mennyit segítene ez rajtam, ki csaknem egy év óta jövedelem nélkül vagyok, és még is családom számos tagjaival csak élnünk kell.
Pistá
Károlyi István
ban lessz tanitói képesség; zongorában is erősödött, sőt egy pár év óta mint tanító működött is. Kérlek kedves barátom, az ő érdekében ott ahol kell, vagy lehet; egy pár szót vesztegetni ne legyen terhetekre; én akit lehet felszóllítok, − flectere, si nequeo superos, Acheronta movebo.
n
Jegyzet
flectere, si nequeo superos, Acheronta movebo
– Vergilius-idézet az Aeneis VII. énekéből. Lakatos István fordításában: „Hogyha pedig nem lágyul a menny, Acherónt verem én fel!”
− A Kisfaludy-társaság pártolói dijjá
t
Beszúrás
csak Octoberben fogom lefizethetni.  
  Isten veletek! Kedves nőd kezét csókolom,
Juliská
Arany Juliska
t tisztelem
Laczi
Arany László
nak az írói pályán sok szere
n
Beszúrás
csét kívánok, maradván igaz barátod:  
  Dr.
Károlyi Samu
Károlyi Sámuel
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.)
Károlyi Sámuel
Károlyi Sámuel
(1818–1862): Nagyszalontáról Nagykőrösre származott orvos ( AJÖM XVI. 1170. és XVII. 682.), aki
Arany János
Arany János
-t hosszú időn át kezelte.