Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – ARANY JÁNOSNÉNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1862. augusztus 13. és 18.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Mesél Szliács természeti szépségéről:Mesél
Fekvése igen gyönyörű, ez igazán a zöld! Domb oldalán fekszik, keleti oldalán erdős park, utak, sétányok, délre is, nyugatra völgy, azon túl hegyek, északra is kéklő hegyek a Garan
 [!]
[sic!]
kies völgyén túl.  
 
[szerkesztői feloldás]
Beszámol szállásáról (
Berecz Károly
Berecz Károly
n
Jegyzet
Berecz Károly
Berecz Károly
– (1821–1890)
Petőfi
Petőfi Sándor
egykori barátja,
AJ
Arany János
javaslatára akadémiai írnok 1874–1880 között; a két levél idején a Mo, PHírn munkatársa.
tanácsára a Belvedere épületében lakott):Beszámol szállásáról (
Szeglet szobám van, melyből északra és nyugatra az egész Garan-völgyet, sok apró falut a völgyben s túl a Zólyomi kék hegyeket láthatom.
[szerkesztői feloldás]
Továbbá
a vékony fa-falú (ámbár tapaczéros) szobában is csak 13 fok, a mi bizony kevés.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
Dolgozni csendes helyem volna e szerint.  
 
[szerkesztői feloldás]
Beszámol napi programjáról:
Reggel 6-kor már fenn vagyok; 7- ig elvégzem a vízivást, sétával; nyakamba kerítem a zöld köpönyeget s szaladok hegyen-völgyön fel és le. Héttől 8-ig kiadja az idő a reggelizést meg a fürdőt, azután még egyszer befutom a hegyeket.
[szerkesztői feloldás]
Leírja a fürdő bugyborékoló vizét, azt, hogy a medence fölül
zászlóforma legyezővel hárítgatják a szénsavany
n
Jegyzet
szénsavany
– szénsavas
gázt.
[szerkesztői feloldás]
Ebédet követően olvas és fordítgat:
n
Jegyzet
Ebédet követően olvas és fordítgat
Terentius
Terentius, Publius Afer
Testvérek című drámájából ( Voinovich 1938. 32.)
Ebédet követően olvas és fordítgat:
Laczi
Arany László
Terentius
Terentius, Publius Afer
át szerencsére elhoztam, abból olvasok egy pár jelenést, úgy hogy ez a hat vígjáték, meg egy kevés hirlap, tökéletesen elég olvasmány lesz.  
 

Megjegyzések:

Két elveszett levél. Voinovich 1938. alapján rekonstruált, el nem különíthet szövegrészletek.