Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – MADÁCH IMRÉNEK
Szliacs
Szilács
, aug. 29. 1862.
 
  Tisztelve szeretett Barátom!  
  Ez már még sem szép tőlem, hogy elválásunk óta egy sorral sem tudósítottalak itteni múlatásom felől; jóllehet az téged talán ép úgy érdekelne, mint én ohajtanám tudni, szerencsésen jutottál-e haza, és jól találtad-e kedves tieidet.  
  Én, eltáv
o
Beszúrás
ztod után s a fürdői gyakorlatok végeztével rögtön megszámoltam a bámuló szobapinczérrel, s elhagyva a poloskás
Pestit
[bizonytalan olvasat]
Pest
Budapest
et
, átköltöztem ide, a jó légű, szép kilátású Belvedere-hez s azóta itt vagyok. A hely igen kedvemre való, regényes, csöndes kis fészek; de a mi az ideköltözésre leginkább birt, hogy t. i. dolgozhassak, abból semmi sem lett. Idő és csend volna elég: de a fürdő hatása, a sok gyaloglás minden reggel annyira kifáraszt és ellankaszt, hogy képtelen vagyok concentráltabb szellemi munkára. Nem is bánom. Így a szellemi nyugalom teljes: remélem otthon annál ruganyosbak lesznek idegeim. Valóságos teng-élet ez, nem gondolok se előre, se hátra, nem aggódom, csak néz ki belőlem a lélek, mint toronyból a bakter. Igazán, sohsem hittem volna, hogy így is lehet élni; még az unalomra is
r
Beszúrás
est vagyok. Tevékeny lélek azonnal unja magát, ha tespednie kell: de az enyim annyira passiv állapotban van most, hogy az unalmat sem képes élénken érezni. Igy telik nap nap után – ide s tova letelik az egy hónap
[törölt]
« , »
is, még vagy 10 fürdőm van hátra s akkor, Sept. 10-ke táján, búcsút veszek Szliácstól.  
  A fürdő közönség jóformán oszlik már, a régiek el is mentek, hanem új ember is jön egykettő, úgyhogy mégsem én leszek az utolsó.
Berecz
Berecz Károly
n
Jegyzet
Berecz
Berecz Károly
– vesd össze 1469.
ma hágy itt: de még marad egy pár
ismerősöm
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ísmerősöm
. Én azonban nem bánnám, ha
egyedül
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: egyedűl
maradnék is, úgy megszoktam már. Családom
Szalontá
Nagyszalonta
n van, ez is egy ok, hogy békén kitöltsem exiliumomat,
n
Jegyzet
exiliumomat
– száműzetésemet (lat.)
hiába mennék
Pest
Budapest
re, ott is egyedűl volnék. Mikor ide jöttem, az első három nap annyira elkedvetlenített volt hideg
esöjével
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: esőjével
, hogy azt hittem sohase állom ki: de azóta kellemes, derűlt, sőt meleg idők járnak, csak a reggel kezd hűvös lenni (ma már 6 fokra leszállt a hévmérő
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: 1
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
). De ha csikorog is, kiállom ezt a 10 napot – azután âdieu
 [!]
[sic!]
Szliacs
Szilács
!  
  A fürdő jótékonyságát, úgy mondják az itteniek – majd azután fogom érezni. Adja Isten. Pihentem minden esetre, s ez ugy hiszem javamra válik.  
  Oly érdekes esemény, mely megérdemlené, hogy vele ujságoljak, itten semmi sem történik. Igy hát be is zárom levelemet, a melynek nem akart egyéb czélja lenni, mint tudatnom veled, hogy élek; mégegyszer megköszönni jóságodat; áldott édesanyád kezeit és kedves szép gyermekeidet csókolni (megvan-e a csóka?); téged pedig ezerszer ölelni oly hévvel, a minőre képes naponkinti
fürdövel
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: fürdővel
kiáztatott és kicsávázott
n
Jegyzet
kicsávázott
– A ’csávázás’ eredeti jelentése: a vetőmag fertőtlenítése. – Vesd össze
AJ
Arany János
fordításával:
 
 
  Törvénybe hurcolt, megrágalmazott,
  Hazugsággal lenyelvelt, szólt-szapult,
  Csávába tett;
[szerkesztői feloldás]
 
 
(Arisztophanész: Az Acharnaebeliek, AJÖM VIII. 318.)
barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János