Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
ARANY JÁNOSNÉ – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1862. augusztus–szeptember fordulója
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1862. augusztus-szeptember fordulója
AJ
Arany János
ekkor Szliácson tartózkodott; a levél oda érkezhetett.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Tájékoztatja
Arany
Arany János
t
Szalontá
Nagyszalonta
ra történő utazásukról,
Tompa
Tompa Mihály
feleségével a ceglédi vasútállomáson való találkozásukról
n
Jegyzet
találkozásukat
Tompa
Tompa Mihály
nejével a ceglédi vasútállomáson
– vesd össze az 1479. sz. levéllel
s a várost és a rokonságot érintő hírekről.Tájékoztatja
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
AJ
Arany János
Tompá
Tompa Mihály
hoz, 1862. szept. 13. (1479.): „megirták nekem
Szalontá
Nagyszalonta
ról”. A levél írója
AJ
Arany János
felesége helyett
Arany Juliska
Arany Juliska
vagy
Arany László
Arany László
is lehetett.