Aranysárkány fejléc kép
 
FÁBIÁN ISTVÁN – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1862. szeptember
 
 
[szerkesztői feloldás]
Fábián
Fábián István
nehezményezi, hogy a Szépirodalmi Figyelő tiszteletpéldányát nem kapta meg. Újabb munkát küld
Arany
Arany János
nak; sajnálja, hogy a Kalevala-fordítás
n
Jegyzet
a Kalevala-fordítás
Fábián
Fábián István
fordítása Kullervo címen 9 folytatásban jelent meg ( SzF II. II. 9–17. sz. 1862. júl. 3. 135–136., júl. 10. 151–152., júl. 17. 167–169., júl. 24. 182–185., júl. 31. 200–201., aug. 7. 214–216., aug. 14. 229–231., aug. 21. 247–251., aug. 28. 262–265.).
hibásan jelent meg a folyóiratban.
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre: „
F. I.
Fábián István
urnak, Sopron-Széplak. Ha e lakhelyet tudjuk, lapunk azóta rég járna oda. De most már végén vagyunk az évnek. – Köszönjük az új küldeményt, s használni fogjuk. A hiba nagy hiba, de már megtörtént, s utólagos igazitás sem tenné jóvá. Reméljük inkább, hogy mind e rész, mind talán (szabad legyen ohajtanunk) az egész költemény önállóan is megjelenik, s akkor a mi figyelmetlenségünk által esett csorba helyre fog üttetni. Szives üdvözlésünket!” ( SzF II. II. 20. sz. 1862. szept. 18. 320.; AJÖM XII. 208. 544.) Fábián István (1809–1871) győri kanonok; 1858-tól az Akadémiának, majd a finn irodalmi társaságnak levelező tagja. Munkáit e korszakban a MSionban publikálta.