Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1862. szeptember 15.
 
  Édes barátom!  
  Én csak irkálok neked nyakra főre s azt se tudom: haza-kerűltél-e
 [!]
[sic!]
már?  
  Azóta 3 verset küldtem lapodba; Igen kérlek: hogy a Levél öreg barátomhoz
n
Jegyzet
Levél öreg barátomhoz
Részvét könyve (1863. 1–4.); ezen kívül három népdala (Ugyanott 245–248.)
czíműt add át a Magyar irói Segélyegylet albumába ;
n
Jegyzet
Magyar irói Segélyegylet albumába
– A Részvét könyve
Gyulai Pál
Gyulai Pál
titkársága idején és szervező irányításával jelent meg. A PN is beszámolt a tervezetről: „Az irói segélyegylet időnkint évkönyvet fog kiadni, melynek tartalmát – mint halljuk – szépirodalmi rész mellett nagyobbára közérdekü tudományos értekezések fogják képezni. A vállalat terve most van munkálat alatt, s hogy az egész méltó leend a nagy közönség pártolására, arról b.
Eötvös J.
Szerkesztői feloldás:
Eötvös József
Eötvös József
és
Gyulai
Gyulai Pál
nevei már előre is elég biztositékot nyujtanak. Ők készitik a tervet s ők fogják intézni az egész vállalatot.” ( PN 1862. júl. 12. )
nem szeretném: ha onnan kimaradnék, pedig mostanában nincs kilátás, hogy írhassak. Tehát csak add által; visszapótlom duplán, és rövid időn. –  
  Minden levelemre egy füst alatti válaszodat várom.  
  Hanva, Sept 15. 1862  
 
barátodMiska
Szerkesztői feloldás: barátod
Miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.)