Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1862. szeptember 18.
 
  Kedves barátom!  
  Leveledet Putnokon kaptam és sietek ugy a hogy válaszolni.  
  Három verset küldtem: az epigrammákat, Levél öregbaratomhoz
 [!]
[sic!]
és A gyülekezetben. Többet nem küldtem. E háromból, kérlek a Levél öregbarátomhoz czíműt engedd és add át az irói segélyegylet albumába; irok neked érette mást. Kértelek: hogy
Lukácsi
Lukácsi Ferenc
t, feherhajó
 [!]
[sic!]
utcza 5ik sz. fizesd ki; 38
o.
Szerkesztői feloldás: osztrák
forint jár neki, több egy fillér sem.
n
Jegyzet
több egy fillér sem
– l.
AJ
Arany János
feljegyzését a számla kiegyenlítéséről
 
  A
 [!]
[sic!]
Széprodalmi Csarnoknak
szóló levélre nem kell alkalom, vettesd be bármellyik levélgyüjtő szekrénybe.  
  Hála istennek hogy fiad csak volt beteg; eddig hiszem megláttad már kedveseidet kivánt épségben. Ohajtom szivemből.  
  Megértetek ugy-e: hogy nöm
Pest
Budapest
re menet
[törölt]
« élel »
elév
Beszúrás
el azt kellett tennem, mit tettem? bizonytalanra hogyan tartoztattalak volna benneteket?! Mégis láttak
 [!]
[sic!]
egy két perczre egymást.  
  Feleségem re infecta
n
Jegyzet
re infecta
– dolgavégezetlenül (lat.)
jött
Pest
Budapest
röl vissza; elköltötte pénzét s baját viszsza-hozta; azóta pár hetet a hajnácsköi fürdöben töltött, de már késö volt ez idő.  
  99 ok nem létezik vagy mind a figyelöi czikkben létezik; fájt az a historia nem tagadom, de összeveszni nem fogunk; én rád semmiért se tudnék haragudni azon érzés nem volt harag és nem is lesz.  
 
Szeme rének
Szerkesztői feloldás:
Szemeré
Szemere Miklós
nek
se adtam ab invisis
n
Jegyzet
ab invisis
– látatlanban (lat.)
igazságot, csak azt irtam mit töle hallék.
n
Jegyzet
mit töle hallék
– Publikálatlan levelezésüket l. MTAK Kt Ms 4448.
Ha olvasnád leveleimet mellyeket azóta
Miklós
Szemere Miklós
nak irtam
n
Jegyzet
azóta
Miklós
Szemere Miklós
nak irtam
– A TMLev erről csak egy levelet közöl (1862. júl. 28.), melyben azonban
Tompa
Tompa Mihály
Szemere
Szemere Miklós
szája íze szerint szól, bár
AJ
Arany János
-t is próbálja mentegetni: „Ne haragudjál azért igen nagyon
Arany
Arany János
ra, mint rosz emberre, ő nem az, csak gyenge ember. (ezért meg reám ne haragudjál meg!). Nem tudta előre, hová jut közöttetek? most látja, hol van? – Igen sajnálom ezt is, szeretlek mindkettőtöket, s hittem: hogy ti igen jól fogtok együtt kijönni, fájdalom nem teljesűlt! Hanem hogy vele s lapjával többé nem lehetsz viszonyban: az természetes dolog.
[szerkesztői feloldás]
Hanem kedves barátom! ne epésitsd azért magad szertelen, essél keresztül e dolgon s azután gondold meg: hogy vanitatum vanitas minden a világon.” ( TMLev I. 570. 380.) –
Tompa
Tompa Mihály
e tárgyban írt többi levele elveszett.
e tárgyban, valaszúl
 [!]
[sic!]
az ö
 [!]
[sic!]
eloadására:
 [!]
[sic!]
nem szólnál így s nem vádolnál.  
  Végre azt mondom: légy nyugton bajaid felől; várd csendesen családodat, bizonyosan épségben hazaviszi őket a gondviselés. Leveledböl látom: hogy ingerűlt és nyugtalan vagy; azért ismét varom
 [!]
[sic!]
leveledet mindenröl
 [!]
[sic!]
mi veletek történt, fiadról, magadról. Most pedig azt se tudom már hogyan irom le a betüket. Isten veled! Isten veletek!  
  Putnok Sept 18 1862  
 
igazbarátod
Szerkesztői feloldás: igaz barátod
 
 
Miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/4. 123–125. Válasz
Arany
Arany János
1862. szept. 13-i levelére (1479.)