Aranysárkány fejléc kép
 
HECKENAST GUSZTÁV – ARANY JÁNOSNAK
PMaróth
Szerkesztői feloldás:
PilisMaróth
Pilismarót
20. Sept. 1862  
  Hochverehrtester Herr!  
  Soeben erhalte ich Ihre sehr werthe Zuschrift vom 18ten
u.
Szerkesztői feloldás: und
beeile mich, da ich bis zur Beendigung der Weinlese auf dem Lande bleibe – hiemit brieflich darauf zu antworten.  
  Bei meinem letzten Besuche im Som̃er dieses Jahres, als wir uns über den
Szepirod. figyelö
Szerkesztői feloldás: Szepirodalmi figyelö
besprachen, war ich leider bemüßigt Ihnen zu erklären, daß ich nicht mehr im Stande sey das Blatt mit den bisher gebrachten Opfern auch noch weiter fortzusetzen als bis zum Ablauf des gegenwärtigen Jahrganges das heißt bis Ende October.
n
Jegyzet
ich nicht mehr im Stande sey das Blatt mit den bisher gebrachten Opfern auch noch weiter fortzusetzen als bis zum Ablauf des gegenwärtigen Jahrganges das heißt bis Ende October
– vesd össze az 1481. sz. levél jegyzetével
Sie hatten in Folge meiner Erklärung die Absicht ausgesprochen, das Blatt zu Ende October auf 2 Monate zu auspendiren und die Herausgabe desselben mit dem 1. Jan. 1863 mit verändertem Program̃ neu zu beginnen. Seither hatte ich nicht mehr das Vergnügen über den Gegenstand mit Ihnen zu sprechen, da wir beyde längere Zeit von
Pest
Budapest
abwesend waren. Auf Ihre briefliche Anfrage sehe ich mich leider genöthigt wiederholt zu erklären, daß – nachdem sich die Verhältniße auch in den letzten Monaten nicht günstiger gestaltet haben, – ich die Herausgabe des Blattes nicht weiter fortsetzen kann. Ich habe die 2 Jahrgänge mit bedeutenden Geldopfern durchgeführt, kann mich aber nun nicht mehr entschließen, diese Opfer einem Publicum gegenüber fortzusetzen, welches dem Unternehmen seine Theilnahme zwei Jahre hindurch versagt hat.  
  Was nun Ihre zweite Frage betrifft, ob ich geneigt sey, das Blatt unter verändertem Titel
u.
Szerkesztői feloldás: und
Inhalt mit neuen Anstrengungen in geistiger
u.
Szerkesztői feloldás: und
materieller Beziehung neu fortzusetzen, so muß ich gestehen, daß ich viel darüber nachgedacht habe, daß ich aber sowohl vor der apathischen Theilnahmlosigkeit des Publicums als vor der krankhaft aufflackernden Censurirung, die sich im Gebiethe der periodischen Presse gerade jetzt hervorthut,
n
Jegyzet
als vor der krankhaft aufflackernden Censurirung, die sich im Gebiethe der periodischen Presse gerade jetzt hervorthut
Schmerling
Schmerling, Anton von
provizóriuma idején, 1861-től Bécs visszatért az abszolutisztikus kormányzáshoz, ami együttjárt a cenzúra szigorításával. A PN folyamatosan beszámolt a különböző lapok egyes számainak lefoglalásáról és a sajtóperekről. Ebből kiderül, hogy 1861–1862 során elsősorban az élclapokat (BolM, Bohócz, Fekete Leves) zaklatták, de lefoglalták egyes számait a vegyes tartalmú vagy szépirodalmi lapoknak is (pl. VU, Nf, Hf, CsalKör). A szerkesztők, újságírók közül pedig perbe fogták pl.
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
t,
Vas Gereben
Vas Gereben
t vagy
Falk Miksá
Falk Miksa
t.
zurückschrecke
u.
Szerkesztői feloldás: und
mich ganz rathlos fühle. Wenn ich irgend eine Aussicht hätte
u.
Szerkesztői feloldás: und
wüßte, daß das Unternehmen auf die Basis von 1000 Pränumeranten gestellt werden könnte, so würde ich den Versuch, selbst wenn er für die erste Zeit mit neuen Opfern verbunden wäre, nicht scheuen. Da ich aber die Erfahrung habe, daß das Publicum auf den Verleger, der auch Opfer zu bringen bereit ist, sehr wenig Rücksicht nimt, so scheint mir der einzige Ausweg eines möglichen Gelingens darin zu liegen, daß Sie direkt als Verleger und Unternehmer Ihres Blattes auftreten und hiedurch die Theilnahme eines größeren Kreises, als es bisher der Fall war, in Anspruch nehmen.
n
Jegyzet
Sie direkt als Verleger und Unternehmer Ihres Blattes auftreten und hiedurch die Theilnahme eines größeren Kreises, als es bisher der Fall war, in Anspruch nehmen.
– A Ko első száma 1863. jan. 4-én jelent meg.
AJ
Arany János
ennél a lapnál szerkesztőként, kiadóként és laptulajdonosként szerepelt. A Ko-nak indulásakor 1545 előfizetje volt, az első számok 1800 példányban keltek el. A továbbiakban azonban rohamosan csökkent az érdeklődés. A lap 1865. jún. végével szűnt meg. ( Voinovich 1938. 39–40.; AMST 661.)
 
  Wenn Sie, hochverehrtester Herr, sich hiezu entschließen wollen, so wäre in den nächsten Numern des Figyelő eine kurze Anzeige zu geben,
n
Jegyzet
in den nächsten Numern des Figyelő eine kurze Anzeige zu geben
– A közlemény a Szépirodalmi Figyelőben háromszor ( SzF II. II. 24. sz. 1862. okt. 16. 384., 25. sz. okt. 23. 400. és 26. sz. okt. 30. 416.) jelent meg, a következõ szöveggel:„Lapunk ügyében. A Szépirodalmi Figyelő második évfolyama e hóval letelvén, november és december hónapokra megszűnik, hogy január elsőjén változott czimmel, megbővitve, érdekesb és értékesb tartalommal jelenjék meg. Megszűnik, mert sem az uj lapot novemberrel kezdeni, sem e két hóra külön előfizetést nyitni nem czélszerű. Szándékunk oly szépirodalmi s általános műveltség terjesztő lappá alakitani át, mely, a nélkül, hogy irodalmi mozgalmainkat szemmel tartani s ellenőrzeni megszűnnék, egyszersmind a nagyobb közönségnek és kivált a női olvasóknak is több, változatosb, érdekesb olvasmányt nyujtson, mint a Figyelő, szaklapi minőségében, tette és tehette. Mihelyt e változtatás iránt felsőbb helyre beadott folyamodványunk viszszaérkezik; azonnal részletes programmot fogunk kibocsátani. Kérjük tehát tisztelt előfizetőinket, s általában a kik lapunkat pártolni kivánják, hogy előfizetésökkel a programm megjelentét bevárni méltóztassanak.
Pest
Budapest
, october 14. 1862.
Arany János
Arany János
a Sz. Figyelő tulajdonosa es szerkesztője.”
in welcher angedeutet wird, daß das Blatt, um in die regelmäßigen Jahresabschnitte einzutreten, für 2 Monate suspendirt und vom 1. Jan. 1863 an mit neuen Kräften und mit erweitertem Inhalte auftreten wird. Inzwischen könnten die nöthigen Vorbereitungen getroffen werden und da Sie über einige geschäftliche Fragen meine Meynung zu wissen wünschen, so wird sich sobald ich in die Stadt kome die Gelegenheit ergeben, diese Fragen mündlich ausführlich zu besprechen ehe Sie mit der Anzeige des Unternehmens hervortreten.  
  Im Falle Sie übrigens keine Lust hätten das Blatt auf eigene Gefahr neu herauszugeben, so erlaube ich mir hiemit anzudeuten, daß es mir sehr erwünscht wäre, wenn Sie einem literarischen Unternehmen beitreten würden, welches ich für die nächsten Monate vorbereite,
n
Jegyzet
daß es mir sehr erwünscht wäre, wenn Sie einem literarischen Unternehmen beitreten würden, welches ich für die nächsten Monate vorbereite
– Erről a vállalkozásról nincsen tudomásunk.
welches periodischer Art ist und mir als für eine längere Dauer begründungsfähig erscheint. Ich wäre in der Lage, für Ihre Mitwirkung einen jährlichen fixen Gehalt von 1500 fl. anzubieten, der bei Gelingen des Unternehmens auf 2000 fl. erhöht werden könnte. – Im Falle Sie hierauf zu reflektiren geneigt sind, werde ich, sobald ich in die Stadt kome, die Ehre haben Ihnen die weiteren Mittheilungen zu machen und Ihnen die Entscheidung überlaßen, ob Sie sich bei dem Unternehmen in ganz unabhängiger Stellung betheiligen wollen.  
  Indem ich mich Ihnen bestens empfehle
u.
Szerkesztői feloldás: und
zugleich meine große Freude darüber ausspreche, daß Sie gestärkt
u.
Szerkesztői feloldás: und
in bestem Wohlseyn aus dem Bade zurückgekehrt sind, verharre ich mit auf richtiger Hochachtung
u.
Szerkesztői feloldás: und
Verehrung  
  Ihr  
  ergebenster  
 
Gustav Heckenast
Heckenast Gusztáv
 
  Engedelmet kérek hogy németül irtam,
n
Jegyzet
Engedelmet kérek hogy németül irtam
Heckenast
Heckenast Gusztáv
többnyire magyarul írt
AJ
Arany János
-nak.
feleletemmel nem akartam késni; pedig nehezebben esik nekem magyarúl irni.  
  hive  
 
HG.
Heckenast Gusztáv
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 597.) Magyarul (Bódyné Márkus Rozália fordításában):
PMarót
Szerkesztői feloldás:
PilisMarót
Pilismarót
1862. szept. 20. Mélyen tisztelt Uram! Most kaptam meg 18-áról keltezett igen becses írását és sietek rá levélben válaszolni, mivel a szüret végéig vidéken maradok. Utolsó látogatásom alkalmával, ez év nyarán, amikor a
Szépirod. figyelőről
Szerkesztői feloldás: Szépirodalmi figyelőről
beszéltünk, sajnos kénytelen voltam Önnek kijelenteni, hogy nem vagyok képes a lapot jelen évfolyam befejezése, tehát október vége után az eddig hozott áldozatokkal folytatni. Ön az én kijelentésem nyomán azon szándékának adott hangot, hogy a lap megjelentetését október végétől két hónapra felfüggeszti, majd azt 1863. január 1-től megváltozott programmal újrakezdi. Azóta nem volt szerencsém Önnel e tárgyról beszélni, mivel mindketten hosszabb időre távol voltunk
Pest
Budapest
től. Levelében feltett kérdésére válaszolva sajnos kénytelen vagyok ismételten kijelenteni, hogy – mivel a viszonyok az elmúlt hónapokban sem alakultak kedvezőbben – a lap további kiadását nem tudom vállalni. Az eddig megjelent két évfolyam megvalósulása jelentős áldozatokat követelt tőlem, most azonban nem tudom magamat többé rávenni, hogy továbbra is meghozzam ezeket az áldozatokat, miközben olyan közönséggel állok szemben, mely két éven át megtagadta érdeklődését a vállalkozástól. Ami második kérdését illeti, hogy hajlandó vagyok-e a lapot megváltozott cím alatt és megváltozott tartalommal továbbfolytatni, meg kell vallanom, hogy sokat gondolkodtam erről, de visszariaszt a közönség apatikus részvétlensége éppúgy, mint a cenzúrázás beteges fellángolása, mely éppen jelenleg tapasztalható a periodikus sajtó területén, úgyhogy teljesen tanácstalannak érzem magam. Ha lenne kilátás rá és tudnám, hogy a vállalkozás 1000 elfizetőre alapozható, úgy nem húzódoznék a kísérlettől, még ha az az első időben újabb áldozatokkal járna is. Mivel azonban azt tapasztaltam, hogy a közönség az áldozatokra kész kiadóra igen kevéssé van tekintettel, a lehetséges siker egyetlen útjának az tűnik számomra, hogy közvetlenül Önnek kell lapja kiadójaként és vállalkozóként fellépnie, és ily módon egy, az eddiginél szélesebb kör támogatását igénybe vennie. Ha Ön, mélyen tisztelt Uram, erre határozná el magát, úgy a Figyelő következő számaiban meg kellene jelentetni egy rövid hirdetést, melyben az állna, hogy a lap, azért, hogy megjelenése a továbbiakban a szokásos évi szakaszokhoz illeszkedjen, két hónapra felfüggesztetik, és 1863. január elsejétől fog újra megjelenni, új erőkkel és kibővült tartalommal. Időközben sor kerülhetne a szükséges előkészületekre, és mivel néhány üzleti kérdést illetően ismerni kívánja a véleményemet, amint a városba jövök, lesz alkalom ezek részletes szóbeli megbeszélésére, még mielőtt Ön vállalkozásának hirdetésével a közönség elé lépne. Amennyiben egyébiránt nincsen kedve ahhoz, hogy a lap kiadását saját kockázatára folytassa, erre az esetre engedtessék meg jeleznem, hogy nagyon örülnék, ha részt venne egy irodalmi vállalkozásban, melyet most készítek el a következő hónapokra, mely periodikus jellegű és melytől azt várom, hogy hosszabb ideig is fenn tud majd állani. Módomban áll Önnek közreműködéséért 1500 Ft évi fix fizetést felajánlani, melyet a vállalkozás sikere esetén 2000 Ft-ra is fel tudnék emelni. Ha érdeklődést érez eziránt, a városba érkezésem után tisztelettel közlöm majd Önnel a további részleteket, és Önre bízom a döntést, hogy egészen független állásban részt kíván-e venni a vállalkozásban. Tisztelettel ajánlva magamat, és egyben kifejezésre juttatva nagy örömömet afelett, hogy megerősödve és jó egészségben tért haza a fürdőből, maradok őszinte megbecsüléssel és tisztelettel odaadó híve
Gustav Heckenast
Heckenast Gusztáv
Válasz
Arany
Arany János
1862. szept. 18-i levelére (1481.)