Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – KAZINCZY GÁBORNAK
Pest
Budapest
, sept. 24. 1862.  
  Nagyon tisztelt Barátom,  
  Már jó minap irtam volt neked,
n
Jegyzet
jó minap irtam volt neked
AJ
Arany János
az 1862. szept. 18-i levelére (1482.) utal, amelyre sürgős választ vár.
de nem kapván se válaszodat, se az ohajtva várt küldeményt, azt kell hinnem hogy levelem elveszett. Tartalma röviden az volt: sürgősen kértelek, hogy
Molière
Molière
d
 [!]
[sic!]
első kötetét is, ha lehet azonnal, felküldeni sziveskedjél, mert az idő rövid, a nyomda pihen, a megkezdett regény
n
Jegyzet
a megkezdett regény
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
: Henry Esmond, Szász Béla és
Szász Károly
Szász Károly
fordításában
nyomatása felakadt, s ezenkivül mint bizonyosra számítottam,
Molière
Molière
-edre ez évi könyvjárulékban, melyet már is nem nyomatni, hanem szétküldözni kellene. Kérlek tehát sziveskedjél megirní azonnal, lehet-e reményem fordításaidhoz a legközelebbi időben, vagy nyakrafőre más után kell-e kapkodnom?  
  Legszívesb üdvözlettel maradok  
  tisztelve szerető barátod  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 671.)