Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Hanva, 1862. október 1.
 
  Kedves barátom!  
  Hála Istennek, hogy családod állapotjáról csakugyan örvendetest, vagy legalább megnyugtatót írhatsz; csendesen majd rendbe jöttök egészen.
Sáros-patak
Sárospatak
on temérdek ollyan korú fiatal ember mint
Laczi
Arany László
volt a typhusban és sok áldozatáúl is esett részint a Cursus alatt
n
Jegyzet
a Cursus alatt
– tanítási időben (lat.)
részint otthon a szűnnapokban; csak most vigyázzatok rá és vigyazzon
 [!]
[sic!]
ő is magára. Az élet s egésség
 [!]
[sic!]
még is legelső, más bajjal aztan
 [!]
[sic!]
csak megbírkozunk.  
  Most szóljunk a lap ügyéről. Tökéletesen egyet értek veled, és öszintén tanácslom: hajtsd végre gyorsan a mire készűlsz. Zajt kell ütni zajt az év utólsó hónapjában, hogy
új évre
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: újévre
előkészitve legyenek az elmék és praenumeráljanak
n
Jegyzet
praenumeráljanak
– fizessenek elő (lat.)
a zsebek. A mostani czimet el kell vetni és a leendő egy szóból álljon, nem valami kaczér szóból pedig, hanem ollyanból melly jellemző, tetszős és eléggé költői legyen. Semmi vagy igen igen kevés Critica. Elöre nyomtatva közölni mint írod, az írók neveit és igérkezésöket, teljes formás alakban. Legyen kijelentve hogy a lap
S
[bizonytalan olvasat]
zépirodalmi lap lesz, különösen hogy Nő olvasmány is. Bizony jó lenne egykét képecskét is adni! Szóval újjászülni s keresztelni kell a lapot. Vidéki barátaid és ismerőseid a mellett személyesen is kortesk
e
Beszúrás
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
dhetnek. Igy hiszem hogy a süker el nem marad. Fájdalom hogy a Figyelöhöz hasonló lap akárki szerkessze is nálunk meg nem él; meg volt kisértve többször de nem megy uti figura docet.
n
Jegyzet
uti figura docet
– amint az ábra mutatja (lat.)
Balgatagság volna nem simúlni a közönség bár nem dícséretes hajlamaihoz a mennyire illendő, és ennyi bizonyára illendő. Neved s állásod a régíbb nemzedék legjobbjait gyüjtheti egybe, és csak azok is kiknek nevei most futólag megfordúlnak elmémben egy hatalmas lapot adhatnak a közönség kezébe. Csak rajta, nekem teljes bizalmam van. Most
Reményi
Reményi Ede
n
Jegyzet
Reményi
Reményi Ede
Reményi Ede (1829–1898): hegedűművész. 1862 végén Gömör és Borsod megyében koncertezett s ennek során találkozott a vele jó barátságban lévő
Tompá
Tompa Mihály
val is.
itt járt, baró
 [!]
[sic!]
Vay Alajosnál
n
Jegyzet
baró Vay Alajosnál
– báró Vay Alajos (1817–1889): Gömör megyei (bánrévei) földbirtokos, frendiházi tag. A hatvanas években, így az 1861-es felirati-vita során aktívan politizált; a kiegyezés egyik előkészítje volt.
nagy társaságban emlitettem ezt a dolgot, elmondtam a mit kellett, és számosan igérték hogy előfizetnek. Hijába, igy megyen az a világon!.
 [!]
[sic!]
Hellyes hogy kizárolagosságot
 [!]
[sic!]
nem követelsz, bajos is úgy megkötni az írót, elég annyi mennyi tervben van. Engem ki jelenthetsz 6, 8 vagy 10 versre, akár ennyi vagy amannyi hétre vagy számra, a mint szamitásod
 [!]
[sic!]
hozza magával. Ne gondolj azzal hogy a csoportosúlás eszméjének eredetisége tán el disputáltatik tőled, nem tesz az semmit fő a czél.  
  Most már magunkról valamit. Meg vagyunk élünk, feleségem egy kicsikét jobban is van; remélünk. Én a régi állapotban s ha roszabbúl nem leszek: én is meg élek csendesen, más segitségével. Holnapután
Debreczen
Debrecen
be szándékozom szerencsét próbálni, lovat akarok…. nem lopni, bár Igricziben nevelkedtem,
n
Jegyzet
bár Igricziben nevelkedtem
– Ebben a Miskolctól délre fekvő faluban töltötte
Tompa
Tompa Mihály
gyermekkorát.
hanem venni, a Fátyol nagyon elöregedett s meg is vakúlt – szegény, jó és hű szolga volt s igen fogom sajnální midőn – czigány-kézre kerűl.  
  Szivesen ölelünk és csókolunk benneteket.  
  Hanva October 1. 1862.  
  igaz barátod  
 
Tomamiska
Szerkesztői feloldás:
Tompa miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.)