Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
H. n. 1862. H. n.
13 october.  
  Kedves
Jancsi
Arany János
m! E perczben jött leveled, s egy óra múlva indúl a’ velejtei posta, hogy tehát még elmehessen levelem is, igen röviden.  
  Nagyon nagyon meg örültem soraidnak, látom hogy te még is a’ régim vagy. Ugy ugy! ha öszvetűztünk is, igyekezzünk ezentúl még jobban szeretni egymást. Utószavam? nem lehetett kevesebbet tennem
[törölt]
« . »
,
Beszúrás
– így is jobban viseltem én magamat, mint az én
Jancsi
Arany János
m, – no de hagyjuk ezt. Csak valamellyik lap meg netámadjon
 [!]
[sic!]
érzékenyen,
n
Jegyzet
Csak valamellyik lap meg netámadjon
 [!]
[sic!]
érzékenyen
Szemere
Szemere Miklós
a SzF-re célozhatott, amelynek ismertetése hamarosan meg is jelent (II. II. 24. sz. 1862. okt. 16. 373–375.). Itt
AJ
Arany János
felsorolja azokat a helyeket, amelyek miatt eltekintett
Szemere
Szemere Miklós
Válaszának megjelentetésétől (vesd össze 1446.).
Szemere
Szemere Miklós
feleletének alaposságát dicsérve azt kívánja, hogy barátságuk vészelje át ezt a nehéz időt.
– mert ládd lehetlen vólna kikerűlnöm, hogy ekkor részletekbe ne bocsátkozzam.  
  Mi a manó, te tehát újra nem vetted levelemet? Én hozzád az előfizetök
 [!]
[sic!]
eránt még septe
 [!]
[sic!]
5 én irtam, bizónyitja
 [!]
[sic!]
postakönyvecském, s
Róthfeld
Róthfeld Sámuel
et
n
Jegyzet
Róthfeld
Róthfeld Sámuel
Rothfeld Sámuel (1830–1896): hírlapíró. A szabadságharc utáni bujdosásakor ismerkedett meg
Szemeré
Szemere Miklós
vel, aki menedéket nyújtott számára (EJLev II. 414.). 1862-ben a PLloyd munkatársa, majd 1866-tól két évig szerkesztője; a hatvanas-hetvenes években az UngLloyd kiadótulajdonosa és szerkesztője.
(a Lloydnál szerkesztőtárs) is azzal utasítám később hozzád
n
Jegyzet
s
Róthfeld
Róthfeld Sámuel
et (a Lloydnál szerkesztőtárs) is azzal utasítám később hozzád
– vesd össze az 1491. sz. levél jegyzetével
(azt vélvén hogy nem akarsz nekem válaszolni), hogy: miután nem válaszolsz, ő adja el kérésemet. S azt azért hítt
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
m, mert azt hivém ép az lessz kettő közzöl
 [!]
[sic!]
(névsor, szétküldés) a’ könnyebben tellyesíthetö.
n
Jegyzet
(névsor, szétküldés) a’ könnyebben tellyesíthetö
– Vesd össze az 1491. sz. levél jegyzetével.
AJ
Arany János
megerősítette a szétküldést: „miután szerző olyas szándékát nyilvánitotta, hogy a Figyelő mellett szét fogja küldeni; mi hogy több nem történt, részemről nem volt akadály.” (II. II. 24. sz. 1862. okt. 16. 375.)
 [!]
[sic!]
De
Rothfeld
Róthfeld Sámuel
3 hét múlva írt csak, s én elúnva várni, s azt vélve hogy nem tellyesítitek kérésemet, az alatt szétosztottam a haza húsz része fele példányaimat, s csak 100 maradt fönn, a’ százat e hó 3án tettem postára Ujhelyben, kűldve egyenesen a’ figyelő kiadóhivatalába bérmenten. nállam
 [!]
[sic!]
van a postaibizonyítvany
 [!]
[sic!]
is. Nem írván meg
Rothfeld
Róthfeld Sámuel
a’ kiadó nevét, nem tudtam kihez irok, de irtam hozzá levelet, s meg küldtem valamenyinek nevét kiknek csak példányt küldtem addig, lehetőnek gondolván hogy közöttök előfizetőtök is lehet
néh
Beszúrás
ány, nehogy tehát kétszer kapjon azon egy egyén. Mi sors érte tehát pesten
 [!]
[sic!]
e 25 100 peldanyt
 [!]
[sic!]
azt nem tudom, de ha
Rothfeld
Róthfeld Sámuel
megkapta (látom abból hogy
Bérczy
Bérczy Károly
hez írt levelem melyet a
n
Beszúrás
eki szólló példányba zártam, hozzá jutott) a’ neki kűdott
 [!]
[sic!]
nyalábot (75 pld.) a’ kiadóhoz kűdött sem sikkadhatott el.  
  Isten ments hogy én reád nehezteljek azért hogy
Rothfeld
Róthfeld Sámuel
et a’ kiadóhoz
n
Jegyzet
a’ kiadóhoz
Heckenast Gusztáv
Heckenast Gusztáv
hoz
útasítottad. Maga
Rothfeld
Róthfeld Sámuel
azt írta hogy ebben igazad van, sőt hogy a’ lapkiadók előfizetvék
 [!]
[sic!]
[törölt]
« árusz »
névsorát nem adják ki, ez már „úgy van”. – De én az illy lap
inrinsecumokat
Szerkesztői feloldás: intrinsecumokat
n
Jegyzet
inrinsecumokat
Szerkesztői feloldás: intrinsecumokat
– belső viszonyokat (lat.)
nem ismertem.  
  Miska, , alkalmasint
Lévay
Lévay József
is hozzám jönek szüretre.
Szász Karolyt
Szász Károly
 [!]
[sic!]
is hívtam, de ő nehezen jö
h
Beszúrás
et olly messziről.  
  Nos!
[szerkesztői feloldás]
A Nos-tól az aláírásig az 2. lap bal margóján.
hát nem erdemli
 [!]
[sic!]
Brassai
Brassai Sámuel
mind azt mivel meg csípkedem? – Erdelybe
 [!]
[sic!]
és Kolozsvárra is kűldtem
pkat
Szerkesztői feloldás: példányokat
, csak
Brassai
Brassai Sámuel
nak nem; gyermekes henczegés lett vólna tőlem.
Isteveled
Szerkesztői feloldás: Istenveled
!
 [!]
[sic!]
 
  barátod
Szemere
Szemere Miklós
 
  ui.
[szerkesztői feloldás]
Az utóirat az 1. lap bal margóján.
Ha tellyes bizalmam nem vólna „nem hazudó
s
Beszúrás
zemeidben”
n
Jegyzet
„nem hazudó szemeidben”
– „És a nem hazudó szemeken vágyási betöltek.” (
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
: Széplak)
(vörösmarty
 [!]
[sic!]
) kétkedni vólnék kéntelen. Ennyiszer nem jutni hozzád levelemnek, az már csakugyan boszantó.  
  *Igazán, igen kérlek csinálj lábat e 100 példánynak. Mínt mondod: nállad nélkül nem kűldik szét. Ládd, s ez idő óta mit sem tudsz rólluk. Lehet (bocsássa meg az illető e kételyt, de engemet üldöz a sors, képzeld 40 példányom elsikkadt, egy kóborszínész kér
[törölt]
« é »
e
Beszúrás
getve járt, s ki nállam hált, csente e el
?
Beszúrás
vagy a’ nyomdász csalt meg – én midön eljöttek nem számláltam meg menyi
 [!]
[sic!]
jött, leveléböl értesűlvén hogy mínd
 [!]
[sic!]
kűldi, mert én csak 500at nyomattam, azt hallva hogy a’ figyelőnek csak 300 elöfizetése
 [!]
[sic!]
van; a’ kiadó csak 600 példányt kért hogy küldjek most)
[szerkesztői feloldás]
.
– Lehet mondom, hogy kiadótoknak tán eszébe sincsen szétkűldeni a
pédanyokat
Szerkesztői feloldás: példanyokat
. Lökj egyet tehát rajtok, hadd indítsuk el. S ha lehetne,
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
a’ szellemesb elöfizetoknek
 [!]
[sic!]
e’ keveset.  
  Nem képzeled mi sok kínt okoztál nekem.
G
Beszúrás
utaidézö lassu nyomda; correctura; az általam kezébe adott sajtóhibák ki nem nyomtatása (4et ki választott s azt ki nyomtatta);
ezeknk
Szerkesztői feloldás: ezeknek
írónnal (betanítván lyányaimat
n
Jegyzet
lyányaimat
Szemeré
Szemere Miklós
nek három lánya volt:
Vilma
Szemere Vilma
,
Ida
Szemere Ida
és
Mária
Szemere Mária
.
is) tehát 500nak, meg igazítása; szetkűldözés;
[szerkesztői feloldás]
[bizonytalan olvasat]
– s költség szegény az az pénztelen l
é
Beszúrás
ttemre. – És fájdalom, hogy össze kellett perelnünk. De vigye a manó már, csak hogy lát
[törölt]
« ó »
o
Beszúrás
m, hogy jó vagy hozzám.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 607.)