Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862. október közepe
 
  Tisztelt Barátom,  
  A szüret bajlódásai közt vettem szíves s nekem mindig becses soraidat. E bajlódások nem fognak tartani, a jég gondoskodott róla, s így reménylem, hogy kívánatodnak haladéktalanúl megfelelhetek. A correcturák „üzött vadként” (mily poetai leleményesség!) üldöznek, s sok idejét veszik igénybe meg-meggyúladó fejemnek. Mindamellett rajta leszek, hogy a két darabot a jövő héten postára adjam, s biztosítalak, hogy míg nyomatod, Tartuffeöt is elküldöm. Ne nyugtalankodjál tehát legkevésbé is az évi illetmény fölött.  
  Kétségtelen dolog, hogy a közönség részvetelét
 [!]
[sic!]
kiadásaink meglehetősen lehűtötték. Nagy balfogás az, nem tekinteni a változatosságra. Az angol egy-két ételt tálal, de hízlaló quantitásban; a magyar a számát nézi, s
azután
Szerkesztői feloldás: az után
méri a szíves látást. Én öt-hat művet adnék, s különneműt még azonfelűl. Létezésünk alapja a közönség részvevése; ne tömjénezzük azt szolgailag, de ne is húzzúnk
 [!]
[sic!]
újjat.
 [!]
[sic!]
Ti okos dolognak tartottátok
n
Jegyzet
Ti okos dolognak tartottátok
– A Kisfaludy Társaság 1860. nov. 29-i ülésén foglalkozott
Kazinczy
Kazinczy Gábor
javaslatával: „Az igazgató előterjesztvén
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
ajánlatát, miszerint
Marmontel
Marmontel, Jean-François
beszélyei s Mailáth népmeséi, fordítva
Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc
től, a pártolóknak adandó évi könyvilletménybe vétetnének föl: a társaság ez ajánlatot mellőzendőnek vélte,
[törölt]
« örömestebb látván »
inkább ohajtván e fordításokat
Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc
nek majdan megjelenendő összes munkáiban látni.”(KT jegyz.)
a
Majláth
Majláth János
meséit
n
Jegyzet
Majláth
Majláth János
meséit
– A
Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc
hagyatékából való német nyelvű magyar mű- és népmesefordítás (1818), amelyet
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
korábban – többek között –
AJ
Arany János
-nak és a Kisfaludy Társaságnak is ajánlott (l. AJÖM XVII. 1219. és 1252.), Magyar regék, mondák és népmesék (Gróf Majláth János után Kazinczy Ferencz) címmel, 1864-ben jelent meg az sajtó alá rendezésében. A Ko recenzióban emlékezett meg a munkáról: „
Heckenast Gusztáv
Heckenast Gusztáv
köszönetet érdemel, hogy e munkát kiadta és ily diszesen, s ezzel mintegy
Kazinczy
Szerkesztői feloldás:
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
végakaratát teljesité, ki élete utolsó éveiben anynyira ohajtotta kiadni e forditmányát, s bár ingyen kinált vele boldog-boldogtalant, még se talált kiadót széles Magyarországon.” ( Ko 1864. II. 19. sz. 1864. nov. 8. 450.)
mellőzni; én ugyan nem. Megszoktam minoritásban lenni; s Bede Adam
n
Jegyzet
Bede Adam
George Eliot
Evans, Mary Anne
regényét
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
fordította, és mind ő, mind a közönség gyengének találta.
igazságot szolgáltata nekem.  
 
Galeot
Galeotto Marzio
ot
n
Jegyzet
Galeot
Galeotto Marzio
ot
Galeotto Marzio
Galeotto Marzio
munkáját
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
rendezte sajtó alá (
Pest
Budapest
, 1863); a De egregie, sapienter et iocose dictis et factis Mathiae Regis (Mátyás király kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről) c. műből nem jelent meg részlet sem a SzF-ben, sem a Ko-ban. Vesd össze az 1493. és 1495. sz. levelekkel.
venni fogod. Válasz
 [!]
[sic!]
belőle
Beszúrás
amit tetszik. S tarts meg mindenek felett becses jóvoltodban.  
 
KGábor
Szerkesztői feloldás:
K Gábor
Kazinczy Gábor
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.)