Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kunszentmiklós, 1862. október 18.
 
  Kedves barátom!  
  Képzeld, nagy kutyafuttában megyek
SzemereMiklós
Szerkesztői feloldás:
Szemere Miklós
Szemere Miklós
hoz
szüretre, hol
Tompá
Tompa Mihály
val s
Tóth Endré
Tóth Endre
vel várnak reám. Hétfön
 [!]
[sic!]
reggel
Pest
Budapest
re megyek, este vasuton el.  
  Nem jőnél el? –
Őt
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Öt
nap megjárjuk. S kibékülni míly gyönyörü alkalom volna!
n
Jegyzet
kibékülni míly gyönyörü alkalom volna
Szemere Miklós
Szemere Miklós
sal, aki
AJ
Arany János
-tól
Brassai
Brassai Sámuel
cikkeinek közlése és saját válaszának nem közlése miatt távolodott el. Vesd össze 1414., 1445., 1445., 1446.; l. további, 1862 nyári levélváltásaikat.
Szász
Szász Károly
maga is próbálta menteni
AJ
Arany János
-t
Szemere
Szemere Miklós
előtt: „ne haragudjanak szegényre. neki jobban fáj tán ez a história, mint nekünk; nekünk mondom, mert én is hibáztatom, én is azt tartom, hogy
Brassai
Brassai Sámuel
nak minden szabad nála, másnak semmi
Br.
Szerkesztői feloldás:
Brassai
Brassai Sámuel
ellen. De ismerjük
János
Arany János
t, szegény oly jó, oly scrupulozus ember, oly engedékeny. De azért ne nehezteljen rá
Miklós
Szemere Miklós
bácsi, s ne mondja, hogy csalódott benne. Ő csak maga ellen vétett, hogy szerkesztő lett, hogy büvös távolából, árnyából kilépett a napi irodalom sáros piaczára, de ezt a ballépést ne tegyük neki mi is nehezebbé, ha ellenünk vétett vagy vétene is.” ( Perényi 1930a. 103–104.)
Gondold reá magadat… Hétfön
 [!]
[sic!]
ebédre invitálom magam hozzád.  
  Csokollak
 [!]
[sic!]
s a feleséged kezeít és
Julcsá
Arany Juliska
t,
Laczi
Arany László
t.  
 
SzKár
Szerkesztői feloldás:
Sz Kár
Szász Károly
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 
KszM
Szerkesztői feloldás:
KunszentMiklós
Kunszentmiklós
.
18kOct.
Szerkesztői feloldás: 18k Oct.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.)