Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – SZÁSZ KÁROLYNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. október 21.
 
  Édes
Károly
Szász Károly
om!  
  Az ebédet megettük nálad nélkül is, noha veled örömestebb ettük és tettük volna. Hanem szüretre én úgy sem mentem volna: mert (a mint a Figyelőből láthatod
n
Jegyzet
a mint a Figyelőből láthatod
AJ
Arany János
az 1862. okt. 16-án megjelent SzF végén bejelentette a folyóirat megszűnését és átalakulását (II. II. 24. sz. 1862. okt. 16. 384.). Az elkövetkező hetekben ennek elkészítése lekötötte minden energiáját.
) nagy dolog és nagy baj van itt. Magam leszek a kiadó
n
Jegyzet
Magam leszek a kiadó
– Eddig
Heckenast Gusztáv
Heckenast Gusztáv
volt az: vesd össze 1487.
– hanem erről majd bővebben. Most csak arra kérlek, irj össze nekem ismerseid közűl a két hazában
n
Jegyzet
a két hazában
– a külön igazgatás alatt álló Erdélyben és Magyarországban
egy oly névsort (ha lehet a postát is kitéve) hova előfizetési ivet küdhetek, mert nehány százat úgy akarnék szétküldeni. Hasonló kéréssel fordultam másokhoz is, így akarván szert tenni egy oly laistromra, kik az én lapomra szivesen gyüjtenek. –
Kisf.
Szerkesztői feloldás: Kisfaludy Társaság-
és Figyelő-számadást majd rendbe hozzuk, ha feljösz, de a laistrom hamar kellene.  
  Szives üdvözletemet nőd és édes anyádnak, téged pedig ölellek mindenha  
  barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  U.i. Köszönöm kérdésedet
Laczi
Arany László
ról.
n
Jegyzet
Köszönöm kérdésedet
Laczi
Arany László
ról
AJ
Arany János
fia a nyár végén,
Szalontá
Nagyszalonta
n lett tífuszos, és még az ősz nagy részében is érezte ennek utóhatását.
Szász Károly
Szász Károly
feltehetőleg egy elveszett levélben tette fel ezt a kérdést. Vesd össze 1502.
Fekütt
 [!]
[sic!]
egy hétig itt is, de már jobbacskán van.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 607.) Válasz
Szász
Szász Károly
1862. okt. 18-i levelére (1501.)