Aranysárkány fejléc kép
 
TOMPA MIHÁLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Miskolc, 1862. október 22.
 
  Kedves barátom!  
  Futtában írok neked néhány sort tól, kinél pár órát mulatok, menvén a Hegyaljára szőlöt
 [!]
[sic!]
enni s a mint az egek kárpitja mutatja: ázni. –  
  Olvastam a lap ügyében tett jelentést; csak rajta, el kell mindent követni; különösen jó ujdonságirót szerezz! Én minden jót remélek.  
  Mi történik azon előfizetőkkel, kik majusban egész évre fizettek elő? Legyetek figyelmesek, nehogy akadjon valaki, ki az illyen dolgok által disgustáltassék.
n
Jegyzet
disgustáltassék
– kiábránduljon (lat).
 
  Itt kűldök 12 osztrák forintot; 3 évi partolói
 [!]
[sic!]
dij (tán így nevezik) a Kisfaludy-Társaságban, Szentiványi Miklós
n
Jegyzet
Szentiványi Miklós
– tekintélyes gömöri földbirtokos, akinek komoly befolyása volt a helyi ev. egyház ügyeiben
részéröl, ki lakik ,
n
Jegyzet
– ma Gemer, Szlovákia; Tornallyától 5 km-rel északra található falu
u
.
Beszúrás
p.
Szerkesztői feloldás: utolsó posta
b
Tornallya
Tornalja
.
n
Jegyzet
Tornallya
Tornalja
– tkp. Tornalja, ma
Tornal’a
Tornalja
: település a mai Szlovákiában Rimaszombat közelében
A könyvilletményt eleitöl fogva, küldje meg neki az illetö hivatal haladék nélkül.  
  Lesz tán még idöd, hogy e levél és pénz vételéröl a Figyelö végszámában tudosíthass.
n
Jegyzet
a Figyelö
 [!]
[sic!]
végszámában tudosíthass
 [!]
[sic!]
– „
T. M.
Tompa Mihály
…nak, levelet és pénzt kaptam. Jobb mulatást, mint nekem van itt. Levél ment
H-vára
Szerkesztői feloldás:
Hanvá
Hanva
ra
is Lasztóczra is.” SzF II. II. 26. sz. 1862. okt. 30. 416.; AJÖM XII. 209.
 
  Ölelellek
 [!]
[sic!]
szivemböl benneteket, ugy-e már egeszségeseket?
 [!]
[sic!]
 
 
Miskolcz
Miskolc
oct 22. 1862.  
  igaz barátod  
 
Miska
Tompa Mihály
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 662.)