Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁSZ KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Kunszentmiklós, 1862. október 25.
 
  Kedves Barátom!  
  Itt egy csomó név, a mi eszembe jutott. Ha még jut, utólagosan megküldöm.  
  Kiváncsian várom: hogy lesz a lap? Ird meg, mert én Decz (
akad. Nagy.
Szerkesztői feloldás: akadémiai Nagygyűlés
n
Jegyzet
akad. Nagy.
Szerkesztői feloldás: akadémiai Nagygyűlés
Szász Károly
Szász Károly
az 1862. dec. 29-i összes ülésre utalhatott, amelyen minden osztály jelen volt.
) elött nem megyek
Pest
Budapest
re.  
 
Gyulay
Gyulai Pál
nak ezt izenem: mit adjak a
Részvét kvébe
Szerkesztői feloldás: Részvét könyvébe
,
n
Jegyzet
Részvét könyvébe
– Az ĺrói Segélyegylet
Gyulai Pál
Gyulai Pál
által szerkesztette kötetében
Szász Károly
Szász Károly
nak Zrínyi a költő c. verses elbeszélése (279–396.), illetve
Byron
Byron, George Gordon
tól való, Thyrza I–II. c. fordítása jelent meg (513–518.).
nem tudom; mert semmim sincs, s most nem csinálhatok hamarjába valami olyast. Adhatom a
Lorántfi Zs. szőnyegét
Szerkesztői feloldás: Lorántfi Zsuzsánna szőnyegét
,
n
Jegyzet
Lorántfi Zs. szőnyegét
Szerkesztői feloldás: Lorántfi Zsuzsánna szőnyegét
Szász Károly
Szász Károly
ezzel a művével lépett fel a Kisfaludy Társaság 1862. febr. 6-i közgyűlésén.
ha az
Eötvös
Eötvös József
anathemája azt kiadni engedí.
n
Jegyzet
ha az
Eötvös
Eötvös József
anathemája azt kiadni engedí
– anathema: kiközösítés (gör.) – A Kisfaludy Társaság (melynek elnöke
Eötvös
Eötvös József
volt) szabályzata szerint az elhangzott beszámolók, művek, felolvasások a Társaság tulajdonába kerülnek és az Évlapokban jelennek meg.
Szász Károly
Szász Károly
a Lorándfi Zsuzsánna szőnyegét az 1862. februári nagygyűlésen olvasta fel.
– Próbáltam az Elveszett paradicsom III énekét  
  „Hail, holy Light!…” leforditní,
n
Jegyzet
Próbáltam az Elveszett paradicsom III énekét
[szerkesztői feloldás]
lefordítni
John Milton
Milton, John
eposzának III. énekéből rövid mutatvány jelent meg
Szász Károly
Szász Károly
fordításában ( Ko 1863. 3. sz. 1863. jan 18. 61.). Kezdő sora: „Üdv, égi Fény! te ég elsőszülötte”.
 [!]
[sic!]
végig (700 sor) – elísmentem
 [!]
[sic!]
180
sort
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: sorig
[szerkesztői feloldás]
a pecsét kivágása miatt hiányzik
, de nem vagyok
velemegelégedve
Szerkesztői feloldás: vele megelégedve
, s abba hagyom. Ha csak valamít
 [!]
[sic!]
(pl. a nálad levt) a Nibelungénekből
n
Jegyzet
Nibelungénekből
Szász Károly
Szász Károly
1862 szeptemberében küldött részletet
Hebbel
Hebbel, Friedrich
drámájából
AJ
Arany János
-nak (l. az 1488. sz. levelet), A királynék veszekedése azonban csak a Ko-ban jelent meg ( 1863. 20. sz. 1863. máj. 17. 460–464.). A megjelenés elhúzódását
Szász Károly
Szász Károly
nak e levélben megfogalmazott bizonytalansága is okozhatta.
nem adom. – Röstellem, de igy állok. Rendelkezzék hát
Pali
Gyulai Pál
, mit tegyek.  
  Ezerbocsánat, jó asszonyok, az ebédre meg nemjelenésért, meg hogy azzal a jó mandolás kiflivel hiába vártak! Én sajnáltam legjobban, hogy belle nem ehettem! De nem lehetett….  
  Várom a
Béla
Szász Béla
által kilátásba helyzett számadást, hogy a szükséges nyugtákat kiállithassam….  
 
KSzMiklós
Szerkesztői feloldás:
KunSzentMiklós
Kunszentmiklós
1862 Oct. 25.  
 
szeretöbarátod
Szerkesztői feloldás: szeretö barátod
 
 
SzK.
Szász Károly
 
 
[szerkesztői feloldás]
A névlista
 
 
SzászDomokos
Szerkesztői feloldás: Szász Domokos
kolozsvár.
 [!]
[sic!]
 
  Kasza Dániel, tanár,
N. Enyed
Szerkesztői feloldás:
Nagy Enyed
Nagyenyed
.  
  Horváth Sámuel, mérnök, Gerend,
u. p.
Szerkesztői feloldás: utolsó posta
Gyéres.  
  Demeter Sándor, nevel. Sepsi-
[törölt]
« s »
S
Beszúrás
zent
[törölt]
« györgy »
király
Beszúrás
; u. p.
Sepsi Sz. György
Szerkesztői feloldás:
Sepsi Szent György
Sepsiszentgyörgy
.  
  Baló Beniám ref. lelkész. Déva.  
  Dáné István,
dtó
Szerkesztői feloldás: dettó
. SzászVáros.  
  Gr
LázárKálmán
Szerkesztői feloldás:
Lázár Kálmán
Lázár Kálmán
, Benczencz.
u. p.
Szerkesztői feloldás: utolsó posta
SzVáros
Szerkesztői feloldás: SzászVáros
.  
  Könczey Károly Rukkar,
u. p.
Szerkesztői feloldás: utolsó posta
Fogaras.  
  Miklós Miklós ref
[szerkesztői feloldás]
.
lelkész Ó.Torda.  
  Baczoni Ádám ” ” :
Sz. Udvarhely
Szerkesztői feloldás:
Székely Udvarhely
Székelyudvarhely
.  
 
SzűcsMárton
Szerkesztői feloldás: Szűcs Márton
Sz. Udvarhely
Szerkesztői feloldás:
Székely Udvarhely
Székelyudvarhely
.  
 
MihálAural
Szerkesztői feloldás: Mihál Aural
Sz. Udvarhely
Szerkesztői feloldás:
Székely Udvarhely
Székelyudvarhely
.g  
  Lázár Dénes,
Cs.Taplocza
Szerkesztői feloldás:
CsíkTaplocza
Csíktapolca
, u. p.
Csik-Szereda
Csikszereda
.  
 
CsereyJánosné
Szerkesztői feloldás: Cserey Jánosné
nagys. Imecsfalva, u. p.
Kézdi Vásárhely
Kézdivásárhely
.  
  Antos FerenczRéty.
u. p.
Szerkesztői feloldás: utolsó posta
Sepsi Sz. György
Szerkesztői feloldás:
Sepsi Szent György
Sepsiszentgyörgy
.  
  Molnár János ref. lelkész – Brassó.  
  id. Tompa Miklós
Kis Borosnyó
Kisborosnyó
, u. p.
Sepsi Sz. György
Szerkesztői feloldás:
Sepsi Szent György
Sepsiszentgyörgy
.  
  Pap Károly ref
[szerkesztői feloldás]
.
lelk. Püspöki,
u. p.
Szerkesztői feloldás: utolsó posta
NagyVárad
Nagyvárad
.  
  Pápai Imre ref. lelkész, .  
  Péter Dénes
Halas
Szerkesztői feloldás:
KiskunHalas
Kiskunhalas
.  
  Péter Antalné Dömötör Eleonora assz.
Halas
Szerkesztői feloldás:
KiskunHalas
Kiskunhalas
.  
  Zseni Mórné assz.
Halas
Szerkesztői feloldás:
KiskunHalas
Kiskunhalas
.  
 
TothLajosné
Szerkesztői feloldás:
Toth Lajosné
Tóth Lajosné Péter Johanna
,
Péter Johanna
Tóth Lajosné Péter Johanna
assz. Szabadka.  
  Pap ElekKardszag.
 [!]
[sic!]
 
  Hegedüs ZsigmondJászkisér
u. p.
Szerkesztői feloldás: utolsó posta
Apáti.  
  Juhász Nándor
Félegyháza
Szerkesztői feloldás:
KiskunFélegyháza
Kiskunfélegyháza
.  
 
Keserü-Bérczi-Ilon
Keserü-Bérczi-Ilon
ő nagys.
Félegyháza
Szerkesztői feloldás:
KiskunFélegyháza
Kiskunfélegyháza
.  
  Katona Zsigmond
Duna Földvár
Dunaföldvár
.  
 
GergeyKároly
Szerkesztői feloldás: Gergey Károly
Sz Fehérvár
Szerkesztői feloldás:
Székes Fehérvár
Székesfehérvár
.  
  1.
Bárczay – bKemény Ida
Szerkesztői feloldás:
Bárczay – b. Kemény Ida
Bárczay-Kemény Ida
nagys.
TiszaRoff
Tiszaroff
u. p.
Szerkesztői feloldás: utolsó posta
Kenderes.  
  vagy 2.
[szerkesztői feloldás]
Az előző sor 1. és ezen sor vagy 2. a sorok elejére írva besz
Dr. Karácsonyi János
TiszaRoff
Tiszaroff
u. p.
Szerkesztői feloldás: utolsó posta
kenderes
 [!]
[sic!]
.  
  Özv. Draskóczy-Szentmiklósi Klementine Beje,
u. p.
Szerkesztői feloldás: utolsó posta
Tornallya.  
 
Csemniczky Pál
Beszúrás
[törölt]
« Szentmiklossy Antal »
n – Beje,
u. p.
Szerkesztői feloldás: utolsó posta
Tornallya.  
  Nt. Elekes Károly esperes Károly Fehérvár.  
 
BorsKároly
Szerkesztői feloldás: Bors Károly
Bors Károly
KszMiklós
Szerkesztői feloldás:
KunszentMiklós
Kunszentmiklós
.  
  Zseni Jósefné Gózon Krisztina assz
[szerkesztői feloldás]
.
Halas
Szerkesztői feloldás:
KiskunHalas
Kiskunhalas
.  
  Ördög Andrásné assz.
Jász Berény
Szerkesztői feloldás: JászBerény
.  
  Barcsik Mártonné assz.
Jász Berény
Szerkesztői feloldás: JászBerény
.  
  Nagy Károlyné assz.
SzabadSzállás
Szabadszállás
.  
  Baksai Sándor ref. lelk. Csanád,
u. p.
Szerkesztői feloldás: utolsó posta
Baja.  
  Katona Antal mérnök Kanizsa (Bács megy.)  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 606.), a lajstromban okt. 26-ára datálva.