Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – REMELLAY GUSZTÁVNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1862. október vége
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1862. október vége
– Az írótársaknak szóló nyomtatott levél datálása: 1862. okt. 15. (vesd össze 1499.)
 
 
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
a Koszorú nyomtatott programját küldi el; emellett az előfizetők és azok toborzásában segítők ajánlását kéri
Remellay
Remellay Gusztáv
tól.
n
Jegyzet
Arany
Arany János
a Koszorú nyomtatott programját küldi el; emellett az előfizetők és azok toborzásában segítők ajánlását kéri
Remellay
Remellay Gusztáv
tól
– „Ami a nök
 [!]
[sic!]
névsorát illeti: azok
Júlcsa
Arany Juliska
kisaszony birtokában lévö
 [!]
[sic!]
Ábránd ’s való czimű munkám gyüjtőnéi.” (1548.)
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
Remellay
Remellay Gusztáv
1862. nov. 10-i levele: „Fölötte kelemesen
 [!]
[sic!]
lepettem meg, nyomott leveled után irt soraid által, ’s igen megtísztelve
 [!]
[sic!]
érzem magamat a’ te megszóllítás
 [!]
[sic!]
által.” Remellay Gusztáv (1819–1866): biztosítótársasági hivatalnok. Elbeszélései, történeti ismertetései a VU-ban, Nv-ban, Hf-ban, CsalKör-ben, FL-ban jelentek meg; egyéb művei: Ábránd és való (
Pest
Budapest
, 1862), Szent László király (
Pest
Budapest
, 1862), Fény és ború (
Pest
Budapest
, 1863), Árpád Ilon és Votta Etel (
Pest
Budapest
, 1864), Hunyadiak (
Pest
Budapest
, 1865).