Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – JÓSIKÁNÉ PODMANICZKY JÚLIÁNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. október 29.
 
  Méltóságos Báróné!  
  Aesthetikai szaklapomat, a Figyelőt, oly szépirodalmi s átalános miveltség terjesztő lappá készülök
átalakitní
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: átalakitni
, mely a hölgyvilágnak is több élvezetes olvasmányt nyujtson, mint a megszünt folyóirat.  
  Méltóságod egyik közelebbi műve a Figyelöben
n
Jegyzet
Méltóságod egyik közelebbi műve a Figyelöben
 [!]
[sic!]
Józsika Júlia
Jósikáné Podmaniczky Júlia
Családélet c. kétkötetes regényét
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
ismertette: „Habár az egész mű a regény- és novella irodalom mezején nem eléggé mivelt tért foglal el
[szerkesztői feloldás]
, de mint önálló kisérlet már fajánál fogva figyelmet érdemel; vannak utánzandó tulajdonai” ( SzF II. I. 26. sz. 1862. máj. 1. 402–406.)
is úgy volt ismertetve, mint a tiszta nőiség s erkölcsi nemesség kinyomata: s bizonyára nagyot veszténének lapom olvasói, ha azon gyöngéd toll tiszta vonásait nélkülöznék, mely kivált női közönségünk előtt oly méltán kedvessé teszi Méltóságod iratait.  
  Bátorkodom annálfogva szives tisztelettel fölkérni, hogy lapomat e részben pártoltjai közé bevenni s olykor egy beszélylyel gazdagítani méltóztassék.
n
Jegyzet
olykor egy beszélylyel gazdagítani méltóztassék
– l. az 1523. sz. levél jegyzeténél
 
  Kezeit csókolva maradok  
  Méltóságodnak  
  legalázatosb szolgája  
 
AranyJános
Szerkesztői feloldás:
Arany János
Arany János
 
 
Pest
Budapest
en, oct. 29-én 1862.  
 

Megjegyzések:

Másolat: MTAK Mikrofilmtára A. 293/I. koll. 5. sz. Jósika Miklósné Podmaniczky Júlia (1813–1893): férjét a száműzetésbe, Brüsszelbe, majd Drezdába követte, s férje halála után élete végéig ott élt. Elbeszélései, rajzai és egyéb cikkei a Ko-ban, a CsalKör-ben és a FL-ban jelentek meg. Elbeszélésgyűjteményei és regényei: Való és költött (1862), Családélet (1862), Az élet esélyei (1864).
Jósika Miklós
Jósika Miklós
regényének német fordítása: Die Hexen von Szegedin (A szegedi boszorkányok) (1863).