Aranysárkány fejléc kép
 
SZILÁGYI SÁNDOR – ARANY JÁNOSNAK
Nagykőrős
Nagykőrös
862 oct. 29-én  
  Barátom
János
Arany János
! Sietek válaszolni becses felhivásodra. Telyesen
 [!]
[sic!]
szolgálatodra állok: mind az apróbb ismertetések folytatásával ha kivánod,
m
Beszúrás
ind más történelmi rajzokkal s megjelent munkák essaiy
 [!]
[sic!]
szerű ismertetésével.
n
Jegyzet
Telyesen
 [!]
[sic!]
szolgálatodra állok
Szilágyi
Szilágyi Sándor
a SzF-ben rendszeresen jelentkezett kisebb-nagyobb dolgozataival (főleg az Értesítő rovat könyvismertetéseivel), szignózott írásai a Ko-ban megritkultak: Mikes Kelemen ( Ko 1863. I. 12–13. sz. 1863. márc. 22. 265–267., márc. 29. 289–292.), és kisebb darabokkal: Monographiák Erdély történeteiből ( Ko 1863. II. 9. sz. 1863. aug. 30. 209–210.), Adalék a Martinovich per történetéhez ( Ko 1863. II. 10. sz. 1863. szept. 6. 235–236.), a Revue des Deux Mondes-ból fordított Caelius és kedvese ( 1864. I. 23. sz. 1864. jún. 5. 543–547.); Robert Károly uralkodása Erdélyben ( Ko 1865. I. 2–3. sz. 1865. jan. 8. 25–29., jan. 15. 49–52.).
 
  Kérlek a mellékelt czédulát add át
Salamontidesz
Salamon Ferenc
nek.
n
Jegyzet
Salamontidesz
Salamon Ferenc
nek
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
,
Szilágyi
Szilágyi Sándor
egykori kollégája a nagykőrösi gimnáziumban. Jó barátságukat jelzi az OSzK Kézirattárában őrzött terjedelmes levélváltásuk atmoszférája.
Nagyon sietős.  
  Kedves nődnek kézcsokomat
Juliská
Arany Juliska
nak
Laczi
Arany László
nak üdvözletemet küldve s téged ölelve maradok  
  őszinte
barátodSzilágyi
Szerkesztői feloldás: barátod
Szilágyi
Szilágyi Sándor
 
  A
Salamon
Salamon Ferenc
levelét estve a redactiónál
n
Jegyzet
redactiónál
– szerkesztőségben (lat.)
kézbe adhatod.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 610.)