Aranysárkány fejléc kép
 
REVICZKY SZEVÉR és THALY KÁLMÁN – ARANY JÁNOSNAK
Pest
Budapest
oct. 31. 1862  
  Igen tisztelt Tekintetes Úr!  
  Csekély érdemeinken felül megtisztelve érezzük magunkat a Tekintetes úrnak azon hozzánk intézett felhivása altal,
 [!]
[sic!]
melyben a Tekintetességed által szerkesztendő „Koszorú” czimü szepirodalmi
 [!]
[sic!]
lapban közremunkálásra szólit fel. Van szerencsénk Tekintetessegedet
 [!]
[sic!]
értesiteni hogy eme felhivásnak a legnagyobb örömmel engedünk – s mindent elkövetendünk hogy a Koszorúnak csekély munkássagunkkal
 [!]
[sic!]
becsületére válhassunk – egyelőre is hatarozott
 [!]
[sic!]
közremüködésünket ajanlván
 [!]
[sic!]
fől.
n
Jegyzet
közremüködésünket ajanlván
 [!]
[sic!]
fől
Reviczky
Reviczky Szevér
től A pesti csónakverseny) c. beszámolója jelent meg, amelynek végén további tudósításokat is ígért ( Ko I. I. 24. sz. 1863. jún. 14. 571–573.), ezek azonban elmaradtak.
Thaly
Thaly Kálmán
népköltészeti darabokat ( Nagy Pál Jancsi és Gyenge Sándor. Ko I. II. 5. sz. 1863. aug. 2. 108–109.), majd a Régi magyar vitézi énekekből közölt néhány költeményt ( Ko I. II. 9. sz. 1863. aug. 30. 197.). Ezt követően csak egyszer jelentkezett Önigazolásul c. írásával ( Ko II. II. 8. sz. 1864. aug. 21. 186–190.), amellyel a Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok c. gyűjteménye
y. f
Szerkesztői feloldás:
Lévay József
Lévay József
(vesd össze 1848.) által írt bírálatra kívánt válaszolni.
 [!]
[sic!]
 
  Tisztelettel maradván  
  A Tekintetes Úrnak kész köteles szolgái  
 
Reviczky Szever
Reviczky Szevér
 [!]
[sic!]
 
 
ThalyKálmán
Szerkesztői feloldás: Thaly Kálmán
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 603.)
Reviczky
Reviczky Szevér
ről l. 1517.; Thaly Kálmán (1839–1909): 1860 és 1864 között a PN munkatársa, 1864 és 1869 között a pesti ref. főgimnáziumban magyar irodalomtörténetet tanít. 1864-től az Akadémia levelező tagja. Költeményei a Hölgyf és a VU hasábjain jelentek meg. Ekkori műve: Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok XVI., XVII. és XVIII. századbeli eredeti kéziratokból és szétszórt nyomtatványokból (
Pest
Budapest
, 1864), amelyet a Ko is ismertetett (l. 1848.).