Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862. október vége
 
  Tisztelt barátom,  
  Annyira gyötör az Aranyér, hogy ülnöm egy triumphy kocsin
n
Jegyzet
triumphy kocsi
– a győztes római hadvezér díszkocsija, az tiszteletére tartott diadalmenetben
is martyrság volna. Mindamellett megtettem a mit bírtam: itt veszed a Fösvényt; mához egy hétre adom postára Dandint. Fogass nyomatásához bármi erélylyel, miattam, emberségemre mondom,
nemfogsz
Szerkesztői feloldás: nem fogsz
felakadni többé. Csupán a correcturát, a 2dikat, kérem; s ezt elmúlhatatlanúl.  
  Jegyzéseidet hálásan köszönöm.
n
Jegyzet
Jegyzéseidet hálásan köszönöm
– l. az 1464. sz. levelet
Azok még inkább láttatták velem kontárságomat. Követtelek ahol és ameddig meggyőződésem engedte; s belé únásom daczára
Molière
Molière
be, papírra hánytam némely észrevételemet. Az ízlésnek nincs kézikönyve; s
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: ki
az, kitől inkább szeretnék én
[törölt]
« t »
e
Beszúrás
téren tanúlni, mint Tőled? s túlteszem magamat a delicatesse
n
Jegyzet
delicatesse
– délicatesse: gyengédség, tapintat (fr.)
korlátain, hogy irántami jóságodat kibányászhassam.  
  A mi, újabban, szemembe ötlött ide vetem, s ha egy-két pillantást ellophatsz okosb dolgaidtól: szánd azt nekem.  
  pag. 50. Harpagon: Allons, venez, çà tous; que je vous distribue mes ordres pour tantôt.  
  Commentár: c’est-à dire qu’il vous f
a
Beszúrás
udra observer dans peu de temps. Dans le langage familier, tantôt employé dans la matinée veut dire l’après-midi, et c’est là le sens qu’il faut lui donner ici.
n
Jegyzet pag. 50. Harpagon: Allons, venez, çà tous; que je vous distribue mes ordres pour tantôt. Commentár: c’est-à dire qu’il vous faudra observer dans peu de temps. Dans le langage familier, tantôt employé dans la matinée veut dire l’après-midi, et c’est là le sens qu’il faut lui donner ici. – „50. lap. Harpagon: Gyerünk, gyerünk, ide elém mindannyian, hadd osszam ki a rendelkezést ma estére” (III. felv., 1. jel.;
Illyés Gyula
Illyés Gyula
ford.). Kommentár: azaz amit hamar végre kell hajtani. Bizalmas beszédben a délelőtt kimondott tantôt a délutánt jelenti, ezt a jelentést szükséges itt neki tulajdonítani. (fr.)
 
  Képzelheted, hogy’ felakadtam. Mostanra, egyelőre etc. mind rosz a tantôt helyett; s én inkább akarok valamit egészen roszúl mondani, mint más értelemmel. Azért csináltam imentre. Megszeppentem Tőled, s megkisérlém: közelbre. Mondjuk azt az életben is: közelebb meglátogatlak etc. – Lehet hogy rossz, de nem tudom jobban, s
e
Beszúrás
in Schelm der mehr gibt als
erhat
Szerkesztői feloldás: er hat
.
n
Jegyzet
ein Schelm der mehr gibt als er hat
– Huncut, aki többet ad, mint amennyije van (né.)
 
  p. 53. Jakab: „Hanem melyikkel közűlök előbb.” – Nem volna-e magyarosabb: melyikökkel
e
Beszúrás
lébb
? – Igy megint:  
  p. 102. Anzelm: alig ismerte
[törölt]
« m »
jobban valaki mint én. – Nem lenne
-e
Beszúrás
jobb: nálamnál.  
  ––––––––––––––––––––––––––––––  
  Legcsúfosabb felakadásom az V felvonásban a Harpagon cassette-je. Pénztárcza, pénzszekrény etc. mind alkalmazhatlan. Ez undok ládikánál kellett megfeneklenem. Megáldana Isten, ha segítnél rajtam.  
  Quel bruit pour une omelette!
n
Jegyzet
Quel bruit pour une omelette!
– Micsoda lárma egy omlettért! – Közmondás: „Tant de bruit pour une omelette!” – Sok hűhó semmiért!” (fr.)
Egy elpendűlő fordítás miatt, és Téged nyaggatva!  
  Fogadd el legbensőbb üdvözletemet.  
 
KGábor
Szerkesztői feloldás:
K Gábor
Kazinczy Gábor
 
  Kijő-e az egész
Molière
Molière
a jövő hónapban? – És
Shakspeare
Shakespeare, William
? Szegénységi bizonyítványnak is nevetséges, hogy annyi professionatus
n
Jegyzet
professionatus
– hivatásos (lat.)
író s köztök annyi „genialis” etc. annyi év óta vajudoz vele. A Frízek és Szlovének is fordítják.  
  _________________  
  Ide csatlok egy
Ring
Ring Adorján
nek
n
Jegyzet
Ring
Ring Adorján
nek
– Valószínleg Ring Adorján, aki a Kisfaludy Társaság számára is vállalt másolatot (MTAK Kézirattára Ms 5738/1862.), és aki 1844 óta írnok volt az Akadémia szolgálatában.
szóló csomót; adj helyt szobádban, míg ő érette jő.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/6. sz. 40–42.