Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862. október–november fordulóján
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
1862. október–november fordulóján
– Ez a levél feltehetőleg az 1518. sz. Kazinczy-levélhez kapcsolódik; ezekre válasz az 1535. sz. levél.
 
  Tisztelt barátom,  
  Kifeledtem a Hozzád intézett csomóból az ide melléklett jegyzeteket.  
  Méltoztassál a
Ring
Ring Adorján
nek szóló csomót e level
 [!]
[sic!]
átadójának kézbesíteni.  
  Most olvasom a Fiad Meséit.
n
Jegyzet
Fiad Meséit
Arany László
Arany László
és
Arany Juliska
Arany Juliska
népmesegyűjteménye Eredeti népmesék címmel 1862 nyarán jelent meg.
Szorítsd meg helyettem kezét s mutasd be igaz szerencsekívánatomat tisztelt anyjának.  
  Tout à Vous
n
Jegyzet
Tout à Vous
– készséges híve (fr.)
 
 
KGábor
Szerkesztői feloldás:
K Gábor
Kazinczy Gábor
 
  Jegyzések. 1.  
  Nap nap mellett”. Azt írod, hogy ezt nem hallottad soha. Csudálkozom rajta. Én ezen a vidéken „nap nap mellett” hallom, s így az van, s a vígjáték comicus, aljasb
[szerkesztői feloldás]
az aljasb a comicus fölé írva és a kettő összekapcsolva
nyelvében már csak ennél fogva is használható. – Jobbnak tartod: napról napra = „um Tag zu Tag” fordítása, s így nem magyarabb. De néhol jobban illik ez be, mint amaz, s pag.
[törölt]
« 1 »
9.
ezzel cseréltem föl.  
  2.) A rá-játszani is ismeretlen előtted; előttem nem, s igen jónak is találom. „Úrra játsza magát” nem annyit mint urat játszik”. Egyes esetekre alkalmazva mondják amúgy.  
  pag.
18
Beszúrás
.
Méltó a kifogásod a
[törölt]
« é »
è
Beszúrás
Moli re
etjei
n
Jegyzet
etjei
– és-ei (fr.)
ellen. Sajátsága, mit elkerűlni könnyen lehetne, de, szeréntem, nem szabad; jellemzi őt ez ünneptelen összekötés, mert minden munkáján átmegy.  
  p. 25. Megegyesűlni = compromittálni. Ezer magyar okiratban olvastam, s hallom minden nap „polgártársaimtól,” kiknek sokszor apellat foruma
n
Jegyzet
apellat foruma
– föllebbezési fóruma (lat.)
vagyok.  
  p. 26. Az estve =
ma e
Beszúrás
stve helyett, így és soha máskép mondja a nép, s nem látom miért volna rossz
esajátság
Szerkesztői feloldás: e sajátság
[szerkesztői feloldás]
.
 
  p. 77. Mostohát kapott, népies
szokottkifejezés
Szerkesztői feloldás: szokott kifejezés
, mint feleséget kapott etc. használva főleg ha kedve ellen nyerte.  
  p. 87. deferálni.
n
Jegyzet
deferálni
– engedelmeskedni (lat.)
Igaz hogy rossz, de nem tudom magyarúl. Amit Te tanácsolsz is az, s oda be sem illeszthető. Inkább mondassam ügyetlennek, mint hogy más értelmet adjak.  
  ” ” Ugyanott: roszalod azt hogy a szerelem senkit sem vesz tekintetbe, s mást javasolsz. Olvassd meg reá a Harpagon feleletét, s látni fogod, hogy ehez kell szabni
[törölt]
« az előbbi »
ama
Beszúrás
mondást
[szerkesztői feloldás]
.
 
  p. 90. Ne titkoljon el etc. kifogásod van ellene. Megvallom nem tudom, miért.
Deha
Szerkesztői feloldás: De ha
tudnám is, az eredeti kötne. Ne sajnáld azzal vetni össze.  
  „Mondom hogy agyonverni kellend az Urat” p. 42. Adj súlyt az aláhúzott szónak, s érzeni fogod, hogy szétszakítja lehántja róla a comicumot.  
  p. 93. Az ő elleni észrevételed, magában véve helyes, de itt nem alkalmazható. Valérról van a szó, s erre mondja Jakab:
Uram,
Beszúrás
[törölt]
« I »
i
Beszúrás
tt jön ő. Nem az Uram jő, hanem ő, Valér. Még az olvasót is
[törölt]
« elt »
me
Beszúrás
gtéveszthetné az ő kihagyása.  
  94. Megcsalj. Nem lehet más, mert Harpagon csak
[törölt]
« a Valer »
arra vonatkozik itt, hogy
V.rászedte
Szerkesztői feloldás: Valér rászedte
, azaz
ő H.
Beszúrás
Szerkesztői feloldás: Harpagon
csalódott benne.  
  p 95. elkövessd, szerénted: elkövesd. A
[törölt]
« z »
szó ebből van talán elkövessed. Nem disputálok, mert roszabb grammaticus nálam nincs.  
  96. Meglátjátok =
ous Verrez
Szerkesztői feloldás: Vous Verrez
. Ez a pluralis szeréntem emeli a comicait.  
  97. „Hogysem csak gondolatban is megsertettem
 [!]
[sic!]
volna”. Elfogadom az észrevételedet, ámbár nem hív; de a becsűletesb ő kell hogy maradjon. Olvassd tovább, s látni fogod, hogy a confusus Harpagon csak utóbb ke
z
Beszúrás
di fel
érni
Beszúrás
ésszel, hogy Valér úgy beszél a cassetteről,
n
Jegyzet
casetteről
– ládikáról (fr.)
„mint kedveséről a szerelmes”.
Molière
Molière
néha vastagon ecsetel, igaz, de nem a szegény másolót illeti meg, corrigálni rajta.  
  ––––––––––––––––––––––––––––  
  Ortographiai dolgok.  
  Kisé szerénted kissé. Nem tudom ugyan, miért, s tekintélyes embereknél is olvastam a kisé-t, de a Te tekintélyedért megváltoztattam.  
  p. 25. egésség, ezt is megjegyezted. Az egészség nálam totalita
[törölt]
« t »
s
[szerkesztői feloldás]
.
Én az essőt sem írom egy s-sel.  
  p. 41. miolta, megjegyzéd: rosz-e ez?  
  ––––––––––––––––––––––––––––  
  A § jegy nem akart egyebet jelölni, mint hogy ki kezdeni a sort.