Aranysárkány fejléc kép
 
DÓZSA DÁNIEL – ARANY JÁNOSNAK Kolozsvár nov 1én 1862.  
  Tisztelt barátom ur!  
  Szives felszollitasát
 [!]
[sic!]
vettem, minthogy a K: Kolozsvári Közlönyben eppen
 [!]
[sic!]
most folyamatban levő regényem
n
Jegyzet
a K: Kolozsvári Közlönyben eppen
 [!]
[sic!]
most folyamatban levő regényem
Az éjszaki fény, amely 1863-ban három kötetben is megjelent.
irásával el leszek foglalva december hó végeíg, igy egyelöre nem tudnék önnek szolgálatára lenní, de erre
szüksg
Szerkesztői feloldás: szükség
sincs tudom miután még czelszerübb
 [!]
[sic!]
ha az elsö számokban a nalamnál
 [!]
[sic!]
ottan ismeretesb s népszerubb
 [!]
[sic!]
irók művei szerepelnek.  
  Én megvallom, legörömestebb irok regényt a beszely
 [!]
[sic!]
igen szük keret arra hogy megható cselekvenyekkel,
 [!]
[sic!]
helyes jellemzessel,
 [!]
[sic!]
s élet és tarsadalombölcseleti
 [!]
[sic!]
reflexiokkal kapcsolatba lehessen atvinni
 [!]
[sic!]
abban
Beszúrás
valamely felvett eszmét.  
  Ha tehát lapjaban
 [!]
[sic!]
tért nyithat egy egy kőtetes regénynek, mely a székely életböl lenne meritve, ezzel már februar elejére szolgálhatnék.
n
Jegyzet
már februar elejére szolgálhatnék
– Valószínleg az Oláh Judit cíművel (1863); a Ko-ban nem jelent meg.
 
  E szazad
 [!]
[sic!]
első tizedeiben egy tanulságos csaladi
 [!]
[sic!]
tragvedia
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: tragoedia
folyt le
M: Vasarhely
Szerkesztői feloldás:
Maros Vasarhely
Marosvásárhely
t,
 [!]
[sic!]
melyet en
 [!]
[sic!]
egy kötetes regennyé
 [!]
[sic!]
feldolgoztam; Kolozsvárrol hazakoltoztemmel
 [!]
[sic!]
a tavaly e regeny
 [!]
[sic!]
elveszett, de a telen
 [!]
[sic!]
szándékozom ujbol kidolgozni. Kidolgozva örömest felküldem
 [!]
[sic!]
önnek, s ha az ohajtasom szerint lehet legszorosabb kritikát kiállja, csak oszinten
 [!]
[sic!]
fogok örvendení kozremukodhetésemert
n
Jegyzet
oszinten
 [!]
[sic!]
fogok örvendení kozremukodhetésemert
 [!]
[sic!]
– A Ko-ban nem jelent meg tőle való munka.
,
 [!]
[sic!]
s több hasonlok irasara
 [!]
[sic!]
is vallalkozhatom.
 [!]
[sic!]
 
  Ha azomban azon lap terehez
 [!]
[sic!]
képpest
 [!]
[sic!]
a regények közlését czélszerűnek nem vélné, akkor a programmjaban
 [!]
[sic!]
kitett targyakhoz
 [!]
[sic!]
képpest
 [!]
[sic!]
fogok alkalmat kapni hogy valami más dolgozattald vallalatához
 [!]
[sic!]
csatlakozzam.  
  Hirkepp
 [!]
[sic!]
irhatom önnek hogy
Dietze Sándor
Dietze, Alexander
,
n
Jegyzet
Dietze Sandor
Dietze, Alexander
Alexander Dietze
Dietze, Alexander
(1835–?) Magdeburgban született; magyarországi nevelősködése idején tanult meg magyarul. A hatvanas évek első felében
Pest
Budapest
re költözött, német nyelv és irodalmat tanított a pesti ev. gimnáziumban. 1865-ben elhagyta Magyarországot. (Vesd össze AJÖM XII. 434.)
hazankban
 [!]
[sic!]
mulato nemet
 [!]
[sic!]
akademita ki onnek,
 [!]
[sic!]
Petofi
Petőfi Sándor
nek,
 [!]
[sic!]
Vorosmarti
Vörösmarty Mihály
nak
 [!]
[sic!]
s nekem tobb
 [!]
[sic!]
verseinket nagy sikerrel forditotta le, eppen
 [!]
[sic!]
most vegze
 [!]
[sic!]
be az „
[törölt]
« e »
E
Beszúrás
mber tragoediaja
 [!]
[sic!]
forditását,
n
Jegyzet
eppen
 [!]
[sic!]
most vegze
 [!]
[sic!]
be az „Ember tragoediaja
 [!]
[sic!]
forditását
Die Tragödie des Menschen von
Emerich Madách
Madách Imre
. Aus dem Ungarischen übertragen von
Alexander Dietze
Dietze, Alexander
(
Pest
Budapest
, 1865,
Adolf Kugler
Kugler, Adolf
kiadása).
egy hozzám bekuldött
 [!]
[sic!]
kozlemenyére
 [!]
[sic!]
azon veleményt mondá
Brassai
Brassai Sámuel
hogy a forditás jobb es
 [!]
[sic!]
meghatóbb az eredetinél. E fiatal ember ezelött két évvel „
 [!]
[sic!]
Ej madár”czimü kő
l
Beszúrás
teményem pompás forditását küldé hozzám posta utján. Tavaly megismerkedtem vele s tobb
 [!]
[sic!]
forditásat
 [!]
[sic!]
közlé melyek mind sikerűltek. A fiatal ezen feladatra megvan
 [!]
[sic!]
bizva, hogy a nemet
 [!]
[sic!]
irodalomban a magyar müvek alaposabban atplantaltassanak.
 [!]
[sic!]
A jövö tavasszal megy
Pest
Budapest
re az irodalom alaposabb tanulmanyozata
 [!]
[sic!]
vegett,
 [!]
[sic!]
hol egy evig
 [!]
[sic!]
szándekozik
 [!]
[sic!]
mulatní, s ugy megy ki ha jol emlekszem
 [!]
[sic!]
Drezdaba
 [!]
[sic!]
elfoglalni a rea
 [!]
[sic!]
váro tanári állomást. –  
  Szives baratsagaba
 [!]
[sic!]
ajanlott
 [!]
[sic!]
maradok  
  igaz honfitársa  
 
Dozsa
Dózsa Dániel
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 594.) Dózsa Dániel (1821–1889): a KváriKözl szerkesztője (vesd össze AJÖM XVII. 744.), a Maros megyei és erdélyi politikai élet aktív alakja. Korszakunkban megjelent művei: Oláh Judit (Kolozsvár, 1863), Az éjszaki fény (Kolozsvár, 1863), Csatározás a daco-román törekvések ellen (Kolozsvár, 1863).