Aranysárkány fejléc kép
 
JÓSIKA MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
B:
Szerkesztői feloldás:
Brüsszel
Brüsszel
N. 2. 1862
Szerkesztői feloldás: November 2. 1862
 
  Tisztelt hontárs!  
  Felszólitását szíves örömmel fogadom. Igy hogy sok van az öreg napszámosra mérve – föleg most: de azért
Arany János
Arany János
számára marad mindig idöm, és ezért igérhetem ezennel hogy időröl idöre írni fogok ön lapjára.
n
Jegyzet
igérhetem ezennel hogy időröl idöre írni fogok ön lapjára
Jósika
Jósika Miklós
Klára és Klári c. regényéből A paplak című mutatvány ( Ko 1863. I. 8. sz. 1863. febr. 22. 175–181.), A szegény ember dolga csupa komédia c. négykötetes regényből pedig A prikulics című ( Ko 1863. II. 15. sz. 1863. nov. 15. 460– 472.) jelent meg.
 [!]
[sic!]
A mi a tiszteletdíját illeti – erre nézve szivesen kérem önt – maradjunk – a szabály mellett – én ezzel megelégszem.  
  Nöm hasonloul igéri önnek
n
Jegyzet
Nöm hasonloul igéri önnek
– A
Jósika Júlia
Jósika Miklósné Podmaniczky Júlia
néven publikáló
Jósikáné Podmaniczky Júlia
Jósika Miklósné Podmaniczky Júlia
A fegyencz ( Ko 1863. I. 20–21. sz., 1863. máj. 17. 467– 471., máj. 24. 493–498.); Nagyanyám naplója ( Ko 1863. II. 13–15. sz., 1863. szept. 27. 292–299., okt. 4. 318–323., okt. 11. 341–347.) és Signora Rosetti ( Ko 1864. I. 15–18. sz., 1864. ápr. 10. 341–347., ápr. 17. 365–371., ápr. 24. 390–396., máj. 1. 414–420.) c. műveit küldte el.
– igen nagy örömmel – és velem együtt megtisztelve érezvén magát – hogy irni fog ön jó jóilatu
 [!]
[sic!]
– lapjába. – Neki 2 novellája van készen.
 [!]
[sic!]
és csak arra figyelmezteti önt – hogy legyen szives őt tudosítni mikor küldje el egyikét vagy másikát.
n
Jegyzet
legyen szives őt tudosítni
 [!]
[sic!]
mikor küldje el egyikét vagy másikát
AJ
Arany János
a Ko Nyílt levelezésében üzent: „Brüsszelbe. Minél előbb, annál jobb. Reméljük, oda talált a lap? – Szives üdvözletünket!” ( 1863. I. 3. sz. 1863. jan. 18. 72.; AJÖM XII. 210. 546.)
 
  Én – ha a mutatvány ivek ujabb dolgozataimbol megérkeznek, egy elre pár mutatványal
 [!]
[sic!]
fogok szolgálni.  
  Szivemből óhajtom – hogy önnek valóban – a maga idejében keletkezett terve sikerüljön!  
  Tisztelettel maradván  
  hive
Jósika
Jósika Miklós
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.) Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/6. sz. 79–80.