Aranysárkány fejléc kép
 
KECSKEMÉTHY AURÉL – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. november 2.
 
 
Tiszteltbarátom!
Szerkesztői feloldás: Tisztelt barátom!
 
  Oct 15-ki, ma vett, körlevelére örömmel válaszolom, hogy azon eszmét, hitele vesztett szépirodalmi journalistikánkat, egy tartalmas, belbecscsel biró lap által ujból fölemelni, rég ápolván magamban, osztom, s csekély tehetségemhez képest valósitani közremunkálásommal kész vagyok, s ennélfogva a „Koszorú” tisztelt munkatársai sorába fölvétetni becsületnek tartandom. Valami kis kéziratot – tán Utirajzot –
decemb.
Szerkesztői feloldás: december
közepéig a szerkesztőség rendelkezésére adandok is
[szerkesztői feloldás]
.
n
Jegyzet
Valami kis kéziratot – tán Utirajzot –
decemb.
Szerkesztői feloldás: decemb.er
közepéig a szerkesztőség rendelkezésére adandok is
Kecskeméthy Aurél aláírásával egyetlen munka jelent meg a Ko-ban: Az ujságiró c. „monológ”. (I. II. 15–16. sz. 1863. okt. 11. 351–352., okt. 18. 376–377.)
 
  Szíves tisztelettel levén  
 
barátiszolgája
Szerkesztői feloldás: baráti szolgája
 
 
KecskeméthyAurél
Szerkesztői feloldás: Kecskeméthy Aurél
 
 
Pest
Budapest
2/11. 62.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.) Kecskeméthy Aurél (1827–1877): ügyvéd és hírlapíró. Az 1860-as években publicista, a Sürgöny szerkesztője, főleg vezér- és tárcacikkek szerzője. Munkái a Ko mellett a Sürgönyben és a Hf-ban jelentek meg. E korszakban kiadott műve: Vázlatok egy év történetéből (
Pest
Budapest
, 1862).