Aranysárkány fejléc kép
 
KERKÁPOLY KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pápa, 1862. november 2.
 
  Tisztelt Szerkesztő úr!  
  A Koszoru ügyében mult hó 15kéről hozzám intézett felhivására van szerencsém válaszolni, hogy mennyire erőm, s egyéb elfoglaltatásom engedni fogja, örömmel fogok annak munkatársai közt én is helyt foglalni.
n
Jegyzet
örömmel fogok annak munkatársai közt én is helyt foglalni
– Az ő nevével nem jelent meg munka a Ko-ban.
Hogy ezt már eddig is nem tevém, annak oka egyszerüen az, mivel meg nem kerestetve azt hittem, hogy önnek lapja irókban szükséget bizonnyal nem lát; minek folytán tarték, hogy a hivatlanul jelentkezés tán a jelesek seregébe tolakodni akarásnak is tekintethetnék. Hiszem, hogy nem épen kicsiny azok száma, kik ez okból maradtunk el.  
  Szives üdvözlettel vagyok  
  igaz tisztelője  
 
Kerkápoly Karól
Szerkesztői feloldás:
Kerkápoly Károl
Kerkápoly Károly
 
  mk.
n
Jegyzet
mk
– maga kezével
 
  Pápán Nov. 2án 1862.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.) Kerkápoly Károly (1824–1891): e korszakban bölcseletet tanított a pápai ref. főiskolán. 1859-től az Akadémia levelező tagja. A SpFüz-ben, a Honban és a ProtEgyhIskLap-ban publikált; ekkor megjelent műve: Tiszta észtan (Pápa, 1862–1863).