Aranysárkány fejléc kép
 
TÉLFY JÁNOS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. november 2.
 
  Tisztelt Szerkesztő Úr!  
 
F. é.
Szerkesztői feloldás: Folyó év
october 15én kelt becses fölszólitására van szerencsém válaszolni, hogy Koszoru czimü lapjába dolgozni szivesen ajánlkozom.
n
Jegyzet
lapjába dolgozni szivesen ajánlkozom
Váratlan találkozás c. görög fordítása ( Ko 1863. I. 8. sz. 1863. febr. 22. 182–187.).
 
  Dolgozataimban szándékom leginkább a jelenkori görögök irodalmát s társadalmi életök nevezetesebb tüneményeit ismertetni.
n
Jegyzet
a jelenkori görögök irodalmát s társadalmi életök nevezetesebb tüneményeit ismertetni
– A SzF-ben megjelent görög tárgyú dolgozatai: Hellen költészet a jóniai szigeteken címen (I. 29–30., 32–33. sz.; 1861. máj. 23. 454– 455., máj. 30. 471–473., jún. 13. 504–505., jún. 20. 518–521.) és Történelmi népdalok a jelenkori görögöknél (II. I. 3–4., 6. sz.; 1861. nov. 21. 39–40, nov. 28. 54–57., dec. 12. 87–89.).
 
  Ha
T.
Szerkesztői feloldás: Tisztelt
Szerkesztő Ur czélszerünek tartja, hogy nevemet a programmba kitegye, arra is fölhatalmazom.  
  A ki egyébiránt nagyrabecsüléssel vagyok  
  Tisztelt Szerkesztő Urnak  
  alázatos szolgája  
 
Télfy János
Télfy (Zima) János Iván
 
 
Pest
Budapest
, november 2-án 1862  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 611.)
Télfy
Télfy (Zima) János Iván
(1847-ig
Zima) János Iván
Télfy (Zima) János Iván
(1816–1898): 1846-tól a pesti egyetemen a görög nyelv és irodalom és (1852-től) a klasszika-filológia tanára, 1864-től az Akadémia levelező tagja. E korszakban megjelent művei: Magyarok őstörténete (
Pest
Budapest
, 1863), A classica philologia encyclopaediájához (
Pest
Budapest
, 1864), Sententiae Scriptorum Graecorum (
Pest
Budapest
és Lipcse, 1864).