Aranysárkány fejléc kép
 
TÓTH ENDRE – ARANY JÁNOSNAK Vatta, nov. 2. 862.  
  Kedves barátom! hiába vártam én tanácsot a mestertől… te nekem nem válaszoltál
n
Jegyzet
te nekem nem válaszoltál
Tóth Endre
Tóth Endre
már az 1862. jan. 11-i levelében (1392.) kérte
AJ
Arany János
segítségét, majd júniusban (1447.) ismételte meg azt, választ azonban nem kapott.
költeményem formáját illető kérésemre. Ha be nem tudom majd végezni azt fogom majd mondani hogy:
Arany
Arany János
volt az oka… sőt bevallom előtted hogy a napokban már éltem is ezzel a mentséggel, midőn
Pest
Budapest
mellől egy dérék
 [!]
[sic!]
grófnő azt kérdezé tőlem hogy mikor adom már ki „Utolsó Zrínyimet”? azt feleltem rá hogy a formáját szerettem volna megaranyozni, de nem kapok rá s addig el se’ készítem.  
  Különben, tudom hogy elfoglaltságodtól ennyit kivánni, nem a legszebb eljárás tőlem, s csak gyermeki bizalmam menthetne némileg előtted ki. –  
  Becses felhivásodat a megindulandó Koszoru-ra nézve épen most veszem. – Rég ohajtott dolog ez s részemről egészen találkozik vágyaimmal. Valahára tisztába leszünk a közönséggel… s talán meg fog gyérülni a száma ezeknek
[szerkesztői feloldás]
a
lapsáskáknak!  
  Ami az én csekély erőmet illeti, a legnagyobb megtiszteltetés ér általa
d
Beszúrás
, midőn felhivásodnak engedve, azt teljes örömmel ajánlom fel lapodnak s állandó munkatársaid közt nevemet csak megelégedéssel fogom látni.  
  Ami a honorariumot illeti, ki kell jelentenem, hogy ha a meginduláskor a kivánt öszveg megnem
 [!]
[sic!]
jön a közönség részéről s az első fél évben csakugyan megkellene
 [!]
[sic!]
szüntetni a lapot: akkor, beküldött verseimért – vagy bármiért – semmi némü honorariumot el nem fogadhatok.  
  Ami a felhivás azon részét illeti hogy a beküldött mű iránti é
[törölt]
« r »
s
Beszúrás
zrevételeid meghallgattassanak: én erre nézve különösen felkérlek és mindig nagy köszönettel fogom azt venni.  
  Végre, bocsánatot kell tőled kérnem, hogy a lefolyt „figyelői” év alatt oly keveset dolgozhattam
n
Jegyzet
a lefolyt „figyelői” év alatt oly keveset dolgozhattam
– Csak három munkája jelent meg a SzF-ben: a Cassius éneke (II. I. 5. sz. 1861. dec. 5. 73.), mutatvány Az utolsó Zrínyiből (II. I. 15. sz. 1862. febr. 13. 232–233.) és A férj c. elbeszéléséből (II. II. 10. sz. 1862. júl. 10. 153–154.).
lapodban, mely nekem annyi élvezetet adott. Igen rosz év volt ez reám is! Családomban, és kis gazdaságomban egymást érte a csapás. Nőm és két gyermekem már hónapok óta fekvő betegek. A sok lopás pe
[törölt]
« g »
d
Beszúrás
ig a minden fegyelem nélküli szabadságolt katonák által annyi vakmerőséggel üzetik, hogy a hihetetlenséggel határos. Még nappal is megtörténik. Azt se tudom mitől óvjam azt a nehány darab marhámat: a beállott vésztől-e vagy a zsiványoktól. A minap a tanyámon a sirvermemet törték fel és lopták meg. Annyira kifarasztott
 [!]
[sic!]
ez az év, hogy ha valamibe fogozkodni
 [!]
[sic!]
tudnék, azonnal
Pest
Budapest
re tenném lakásomat.
n
Jegyzet
ha valamibe fogozkodni
 [!]
[sic!]
tudnék, azonnal
Pest
Budapest
re tenném lakásomat
– vesd össze 1670. és 1629.
 
  Sajnálattal olvastam a Szemereféle ügyet a figyelőben.
n
Jegyzet
Sajnálattal olvastam a Szemereféle ügyet a figyelőben
AJ
Arany János
nem közölte folyóiratában
Szemere
Szemere Miklós
Brassai
Brassai Sámuel
ellen írt válaszát. A polémiáról l. az 1414. sz. levél jegyzetét és az
AJ
Arany János
és
Szemere
Szemere Miklós
közti 1862 nyári levélváltást.
Szemere
Szemere Miklós
, több levelet irván hozzám az őszön miután szüretre magához várt, egész fájdalommal írta le az esetet. Én azonban abban a reményben válaszoltam neki, hogy most már
,
Beszúrás
remélem, ismét minden a régi kerékvágásba megy vissza. Nekem fáj: de
Szemere
Szemere Miklós
nem tett ildomosan azon idézett nehány pontban
Brassai
Brassai Sámuel
ellenébe, ki különben csodálatosan nyers a kifejezésekben.
n
Jegyzet
Nekem fáj: de
Szemere
Szemere Miklós
nem tett ildomosan azon idézett nehány pontban
Brassai
Brassai Sámuel
ellenébe, ki különben csodálatosan nyers a kifejezésekben
Tóth Endre
Tóth Endre
1862. szept. 2-án még azt írta
Szemeré
Szemere Bertalan
nek: „Még
Arany
Arany János
eljárásáról szerettem volna írni. Csodálkozom rajta!!! És egyedül is csak
Arany
Arany János
on csodálkozom.” ( Perényi 1930. 341.) Emellett – ellentétesen
AJ
Arany János
-nak írt levelével! –
Szemere
Szemere Bertalan
válaszát olyan „replikának” nevezte, mely neki „két teljes órai gyönyört”, és egész életére sok igazságot szolgáltatott. (Ugyanott 340.)
 
  Igen kérlek! légy szíves
Gyulai
Gyulai Pál
nak, alkalmilag, az ide mellékelt levelkét
n
Jegyzet
az ide mellékelt levelkét
– Ez feltehetőleg elveszett (a GyPLev nem tartalmazza).
átadni! Egy vers van abban, a
Pali
Gyulai Pál
által szerkesztendő irói segély-Albumba.
n
Jegyzet
Egy vers van abban, a
Pali
Gyulai Pál
által szerkesztendő irói segély-Albumba
Tóth Endre
Tóth Endre
Isten hozzátok c. verse a Részvét könyvében jelent meg (1863. 217–219.). Vesd össze az 1589. sz. levéllel.
 
  Isten veled! tarts meg szives indulatodba s add át részemről, ismeretlen családodnak szíves üdvözletemet.  
  szerető s tisztelő bará
tod
Beszúrás
 
 
Tóth Endre
Tóth Endre
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 667.)