Aranysárkány fejléc kép
 
EGRESSY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. november 3.
Arany János
Arany János
nak,
Pest
Budapest
en.
 
  Kedves barátom!  
  Nyomtatott leveledre, mellyet tegnap kaptam, azt válaszolom, hogy az általad szerkesztendő „Koszoru”-ba szívesen fogok dolgozni,
n
Jegyzet
Koszoru”-ba szívesen fogok dolgozni
A színészet könyvéből négyrészes mutatvány jelent meg főcikként. ( Ko III. I. 6–9. sz. 1865. febr. 5. 121–125., febr. 12. 145–148., febr. 19. 169–172., febr. 26. 193–195.) A második rész után „Vége köv.” megjegyzés állt, de a cikk még két részen át tartott.
AJ
Arany János
feltehetőleg kézirathiánnyal küzdött.
már a mint erőmtől telik, és időm engedni fogja. E szerint, ha nevemet is meg akarod emliteni programmodban: nincs kifogásom ellene. Az ingyen Figyelőért ugy is adósod vagyok.
n
Jegyzet
Az ingyen Figyelőért ugy is adósod vagyok
Egressy
Egressy Gábor
nek a SzF-ben nem jelent meg dolgozata.
A lerovást addig huztam halasztottam, a mig egyszer kifogytam az idöből.
 [!]
[sic!]
Restségem mellett egyéb ís
 [!]
[sic!]
volt a mi késleltetett. Ezt most megvallom. A tér, mellyel eddig rendelkeztél: szűknek mondható; az én dolgozataim pedig többnyire disputa
[törölt]
« t »
s
Beszúrás
jelleműek; s nem szerettem volna ugy járni, mint mikor egy lutheránus – németből magyarra forditott literátorral volt bajom, t.i.: hogy a szerkesztő épen akkor csapja be orrom előtt az ajtót, mikor ellenfelem a legborzasztóbban rágalmaz.
n
Jegyzet
nem szerettem volna ugy járni,
[szerkesztői feloldás]
mikor ellenfelem a legborzasztóbban rágalmaz
– Feltehetőleg az evangélikus
Bajza
Bajza József
és
Egressy
Egressy Gábor
között 1842-ben kialakult polémiáról van szó:
Bajza
Bajza József
Szebeklébi
Bajza József
álnéven az Athenaeum Magyar játékszini krónika c. rovatában kezdte bírálni
Egressy
Egressy Gábor
játékát
Teleki László
Teleki László
Kegyencz c. tragédiájában (jan. 16.), mire
Egressy
Egressy Gábor
Szebeklébi
Bajza József
hez, a Kegyencz birálójához címmel válaszolt (Ugyanott 1842. febr. 8.); ezután következett
Bajza
Bajza József
Szinészeti dolgokról, Egressy Gábornak c. replikája (Ugyanott 1842. febr. 17. és 20.), majd pedig
Egressy
Egressy Gábor
önállóan megjelent, Párbeszéd Szebeklébi és Egressy Gábor között c. röpirata (
Buda
Budapest
, 1842). ( Kerényi 1980. 192–194.)
 
  Hanem hiszen, először: a Te lapodban, másodszor a „Koszoru”ban – melly alkalmasint szabadabb mozgást fog engedhetni, – illyesmitől ne tartsak, ugy-e ? kivált pedig azon esetben, ha az én irodalmi viseletem is eléggé correct lesz… Jó: iparkodom, hogy az legyen.  
  Egy czikket még a hó folytán átadok.
n
Jegyzet
Egy czikket még a hó folytán átadok
Egressy
Egressy Gábor
nevével 1865-ig nem jelent meg munka a Ko-ban.
 
  Szerencsét kivánok az ujabb vállalathoz!  
  hived  
 
Egressy Gábor
Egressy Gábor
 
 
Pest
Budapest
, Nov 3. 1862.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 594.)