Aranysárkány fejléc kép
 
LOSONCZY LÁSZLÓ – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Nagykőrös, 1862. november 3.
 
  Kedves Barátom!  
  Közelebb hozzám intézett felszólító leveledre sietek röviden válaszolni: A „ Koszorúhoz” dolgozótársul szivesen ajánlkozom s nevemet a programmba bizton kiteheted.  
  Hogy mily mértékben küldhetendek dolgozatot: előre nem tudhatom – az körülményeimtől fog függeni; de annyit őszintén igérek, hogy többet senki lapjába nem írok, mint a tiedbe.
n
Jegyzet
többet senki lapjába nem írok, mint a tiedbe
Losonczy
Losonczy László
félévente egy költeménnyel jelentkezett: A lakhoz (a Ko félévi, összesített tartalomjegyzékében a Kazinczy szülö
 [!]
[sic!]
lakához cím áll, míg magában a folyóiratban: A lakhoz (melyben Kazinczy született) (1863. I. 15. sz. 1863. ápr. 12. 349.), Egy emberbaráthoz (1863. II. 11. sz. 1863. szept. 13. 244.), A kis szobaleány (1864. II. 14. sz. 1864. okt. 2. 324.), Aesopi mese (1864. II. 19. sz. 1864. nov. 6. 445.), Egy barátomhoz (1865. 6. sz. 1865. febr. 5. 133–134.).
 
  Kedves családodnak add át igaz tiszteletem – s szives üdvezletemet.  
  Isten áldjon meg édes Ja
n
Beszúrás
im! Maradok
Nagy-Kőrös
Nagykőrös
ön nov. 3án 1862.  
  Szeretve tisztelő barátod  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601.) Losonczy László (1812–1879): a nagykőrösi gimnázium magyar–latin szakos tanára,
AJ
Arany János
egykori kollégája és barátja (l. AJÖM XVI. 1180.). Költeményei ebben a korszakban a VU és a Ko hasábjain jelentek meg. Eddigi verseskötetei: Losonczy László költeményei (1853), Losonczy László ujabb költeményei (1862).