Aranysárkány fejléc kép
 
MEDGYES LAJOS – ARANY JÁNOSNAK Deézs 1862. November 3án  
  Tisztelt barátom!  
  Megtiszteltetésnek veszem: hogy az általad szerkesztendő „Koszoru” dolgozo
 [!]
[sic!]
társai kőzé kivansz
 [!]
[sic!]
számitani. Igenis; tehetségem szerént, költői és történelmi művekkel szivesen közremunkálok, s magam teljesleg rendelkezésed alábizom.
 [!]
[sic!]
Más lapnak nem vagyok elkötelezve, s nem is
[szerkesztői feloldás]
az i-n pont és vessző
akarok lenni, mert hivatalos elfoglaltatáson,
 [!]
[sic!]
s önállo
 [!]
[sic!]
egyházi művek dolgozása
n
Jegyzet
önállo
 [!]
[sic!]
egyházi művek dolgozása
1861-ben a Növendék ifjak imakönyve, 1868-ban a Protestáns családok imakönyve jelent meg.
időm javajavát igénybe veszík. A te lapod érdekében azonban lelkem minden erejét felfogom
 [!]
[sic!]
használni;
n
Jegyzet
A te lapod érdekében azonban lelkem minden erejét felfogom
 [!]
[sic!]
használni
Medgyes Lajos
Medgyes Lajos
nak 1863-ban a Nem egyszerre hal meg az ember ( Ko 1863. I. 16. sz. 1863. ápr. 19. 364.), 1864-ben pedig két költeménye jelent meg a Ko-ban: Hymnus ( 1864. I. 14. sz. 1864. ápr. 3. 317.), Az idei bor ( 1864. II. 21. sz. 1864. nov. 20. 486.). A szerkesztői üzenetekből kiderül, hogy voltak más küldeményei – tanulmányai és versei – is, de azok vagy terjedelmük, vagy politikai tartalmuk miatt nem voltak közölhetők.
nemcsak de ahogy a program megérkezik előfizetőket szerzek s a vidékre is irok: hogy lapod pártolását elősegitsék.  
  Fogadd baráti meleg
kéz szoritásomat
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: kézszoritásomat
s őszinte tiszteletem kijelentését.
Gyulai Pali
Gyulai Pál
nak add által szives üdvözletemet. A „Részvétkönyvébe” valamit én ís küldení fogok.
n
Jegyzet
A „Részvétkönyvébe” valamit én ís küldení fogok
– A Részvét könyvében (1863) nem szerepel Medgyes-mű.
Most
N.Enyedre
Szerkesztői feloldás:
NagyEnyed
Nagyenyed
re
utazom testvérem látogatására ki ott űgyvédi hivatalt folytat s egyszersmind
Szathmári Karoly
Szathmári Károly
lyal
 [!]
[sic!]
is találkozom
n
Jegyzet
Szathmári Karoly
Szathmári Károly
lyal
 [!]
[sic!]
is találkozom
– P.
Szathmáry
Szathmári Károly
levele 1862. nov. 6-án kelt (1541.)
s beszélni fogunk a Koszoru elterjesztése felol
 [!]
[sic!]
Erdély minden szögében.  
  Ismét és ismét tísztelve s köszöntve vagyok  
  igazán szerető barátod  
 
Medgyes Lajos
Medgyes Lajos
. mk
n
Jegyzet
mk
– maga kezével
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 601.)