Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – KAZINCZY GÁBORNAK
Pest
Budapest
, nov. 4-én 1862.
 
  Tisztelt Barátom!  
  Fösvényedet” tegnap kaptam, a jegyzetekkel együtt. Nem disputálni akartam veled, csak figyelmeztetni egyre másra. Hol népi s vidéki szokásra hivatkozol: ott megnémulok.  
  Kivánatod szerint a „Fösvényt” nyomdába adom még ma,
n
Jegyzet
Kivánatod szerint a „Fösvényt” nyomdába adom még ma
– „Arra kötelezem magamat ezennel, hogy a nyomtatás miattam szünetelni nem fog. S míg ez a kötet elkészűl, áttekintem Tartuffeöt.” (1500.)
bár ez saját felelöségemre
 [!]
[sic!]
történik. Mert a miért rám megnehezteltél, gyűlési – nem
ugyan
Beszúrás
határozat – hanem utasítás
n
Jegyzet
gyűlési – nem ugyan határozat – hanem utasítás
– l. az 1443.sz. levél jegyzetét
folytán tettem volt. Ugyanis azt a leveledet, melyben a II. fűzet előbb nyomását kivántad vala,
n
Jegyzet
Ugyanis azt a leveledet, melyben a II. fűzet előbb nyomását kivántad vala
– l. az 1443. sz. levelet
közöltem a gyűlésben
Eötvös
Eötvös József
sel s másokkal; ők arra utasitottak, kérjelek meg az I. kötet felküldésére, mielőtt a
II
Beszúrás
-dikba fognék. Én ezt csak egyéni kivánatomnak tüntetve föl, magamra vontam neheztelésedet.  
  De most, bizom igéretedbe s azonnal megkezdem a nyomatást. A correctura ivek pontosan menni fognak, hanem kérlek soká magadnál ne tartsd. Három correctura lesz: első a nyomdában, másik az enyém, harmadik a tied. A helyesirásban – az én javításom után – úgy változtatsz, a mint neked jónak látszik.  
  Hanem kérlek aztán, hogy Tartuffe is hadd menjen, mint jó magyarsággal mondja a nép: furtomfurt.
n
Jegyzet
furtomfurt
– a né. ’fort und fort’-ból: folyton-folyvást, folyamatosan
Különben azt a rettenetes boszút állanám rajtad, hogy kiadnám s
szét küldeném
Szerkesztői feloldás: szétküldeném
a II. füzetet az I. borítékában. Tréfa nélkűl, nagyon compromittálva lennék.  
  Uj lapomat ajánlom kegyeidbe, ha sziveskednél terjesztésére ott a vidéken valamit tenni. A programmot nehány nap múlva küldöm.  
  Szives üdvözlettel és kézszorítással  
  tisztelő barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
  Ring elvitte a csomót és átadta leveledet.  
 

Megjegyzések:

A levél 1939-ben került a MTAK kézirattári állományába, de az AJÖM XIII. szerint a kézirat elveszett (555.). Kéziratos másolat: MTAK Kt Ms 3/6. sz. 42–44. Válasz
Kazinczy
Kazinczy Gábor
1500. és 1518. sz. leveleire