Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – LAUKA GUSZTÁVNAK
Pest
Budapest
, nov. 4én 1862.  
  Édes
Guszti
Lauka Gusztáv
m!  
  Kerestelek tegnap – én, a te örökös alkalmatlanságod – s nem találtalak persze. Az idő szorít, nyomatnom kellene a programmot, de nem merem addig, mig a czimben szándéklott változtatás
n
Jegyzet
a czimben szándéklott változtatás
AJ
Arany János
a SzF-re emlékeztető Szépirodalmi Koszorú néven tervezte új folyóiratát megjelentetni; erre 1862. okt. 9-én meg is kapta az engedélyt
Worafká
Worafka, Josef
tól, a pesti rendőrfőnöktől; feltehetőleg már ekkor kérhette
Lauka
Lauka Gusztáv
közbenjárását (vesd össze „én, a te örökös alkalmatlanságod”).
iránt megnyugtató választ nem kapok. Nem szeretné üres erszényem, ha confiscálnák
n
Jegyzet
confiscálnák
– elkoboznák, betiltanák (lat.)
az
előfiz.
Szerkesztői feloldás: előfizetési
felhívást csak egy pár ezer példányban is. Azért kérlek nagyon szépen, tudasd velem egy-két sorral, miben áll már a dolog.
n
Jegyzet
tudasd velem egy-két sorral, miben áll már a dolog
Worafka
Worafka, Josef
(már Koszorú néven) 1862. nov. 8-án engedélyezte az új folyóirat megindulását.
A szépirodalmi czím igen szűk a programmhoz:
n
Jegyzet
A szépirodalmi czím igen szűk a programmhoz
AJ
Arany János
az előfizetési felhívásban „szépirodalmi s átalános miveltség terjesztő” lapot ígért, „mely, a nélkül, hogy irodalmi mozgalmainkat szemmel tartani s ellenőrzeni megszünnék, egyszersmind a nagyobb közönségnek és kivált a női olvasóknak is több, változatosb, érdekesb olvasmányt nyujtson, mint a Figyelő, szaklapi minőségében, tette és tehette. (SzF – az utolsó három lapszám végén –, pl. II. II. 24. 1862. okt. 17. 384.)
okvetetlen el kell dobni: különben óriás in consequentia
n
Jegyzet
in consequentia
– következetlenség (lat.)
lesz a legelső lépten is.  
  Legszivesb üdvözlettel!  
  barátod  
 
AranyJ
Szerkesztői feloldás:
Arany J
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Lauka Gusztáv
Lauka Gusztáv
(1818–1902): 1860-tól helytartótanácsi tisztviselő, 1863–1865 között a sajtóosztály vezetője. Művei e korszakban
AJ
Arany János
folyóiratai mellett a Nőv-ban, Hf-ban, Sürgönyben, OrszTükrében, Gombostűben jelentek meg; nagyobb munkái: Szellemi szikrák (
Pest
Budapest
, 1862), A régi jó világ (
Pest
Budapest
, 1863), Költemények (
Pest
Budapest
, 1864), A mit a nők legjobban szeretnek (
Pest
Budapest
, 1864), Münchhausen (
Pest
Budapest
, 1865).