Aranysárkány fejléc kép
 
KOVÁCS PÁL – ARANY JÁNOSNAK Győr, Nov 4. 1862.  
  Tisztelt barátom uram!  
  Becses felszólítását a’ ,Koszorúbani együttmködésre örömmel fogadtam, ’s nevemet a’ többi érdemesebb munkatársok közzé igtattatni, csak szerencsémnek tartom. Most a’
Családi kör
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: Családikör
számára vagyok egy beszéllyel lefoglalva,
n
Jegyzet
a’ Családikör számára vagyok egy beszéllyel lefoglalva
1863 elején jelent meg az Egy szegény szép leány c. elbeszélése ( CsalKör 1–5. sz. jan. 4. 3–5., jan. 11. 14–17., jan. 18. 27–29., jan. 25. 39–40., febr. 1. 51–52.). A CsalKör 1863. 1. száma az arcképével és bemutatásával kezdte az új évfolyamot.
mit ha befejezendek, egy másik írásához látandok a’ Koszoru számára,
n
Jegyzet
egy másik írásához látandok a’ Koszoru számára
Kovács Pál
Kovács Pál
neve alatt nem jelent meg munka a Ko-ban.
hogy avval a’ jövö év első felében még szolgálhassak. Ily szépirodalmi lapra már csakugyan nagy szüksége van olvasóinknak, – a’ kivitel sem lesz ugyhiszem
 [!]
[sic!]
nehéz, az eredmény pedig mindenesetre fényes leend. A’ lapot mindenesetre kérem ujévtől kezdve részemre megküldeni, – a’ díj, majd a’ leendő honorariumbol
 [!]
[sic!]
lesz levonandó.  
  Tiszteletem ’s nagyrabecsülésem nyilvánitása után maradok  
  Önnek tisztelő barátja  
 
DKovácsPál
Szerkesztői feloldás: D
Kovács Pál
Kovács Pál
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 599.)