Aranysárkány fejléc kép
 
KAZINCZY GÁBOR – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862. november 5. vagy 12.
n
Jegyzet
vagy 12.
AJ
Arany János
levele nov. 4-én kelt;
Kazinczy
Kazinczy Gábor
az azt megelőző, 1518. sz., okt. végi levelében azt ígérte, hogy „mához egy hétre adom postára Dandint”; a szerdai „datálás” e két napot valószínűsíti; s mivel nincs egyértelmű reagálás
AJ
Arany János
nov. 4-i levelére, nov. 5. látszik valószínűbbnek.
szerdán  
  Tisztelt barátom,  
  Megtartom szavamat, bármi nagy bajjal is, s ezennel küldöm Dandin urat. Látni
fogo
Szerkesztői feloldás: fogod
, hogy sok helytt hasznát vettem figyelmeztetésednek. Ez idő szerént nem tudom jobban; egy hónap múlva, tudom hogy követ nem hagynék kövön. Azonban elúntam e sysiphusi bajló- dást.
n
Jegyzet
elúntam e sysiphusi bajlódást
– A Molière-fordítások megjelenése átcsúszott a következő évre (l. 1644.).
 
  Kérd meg
Greguss
Greguss Ágost
t, hogy a Társaság kiadványaiból tegyen félre egy példányt számomra, s küldje, bepakolva jól,
Toldy
Toldy Ferenc
hoz.  
  Szintén: ne sajnáld előkeresni azt
[szerkesztői feloldás]
az
egy pár
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: egypár
küldeményemet, amit közölhetőnek nem találtál.  
  Tartuffeel
 [!]
[sic!]
kinlódom; nem lesz felakadásod, ígérem. Várom tehát az íveket.  
  A legszívesb baráti érzésekkel  
 
KGábor
Szerkesztői feloldás:
K Gábor
Kazinczy Gábor
 
  Majd el is feledtem. Vettem nemes felhívásodat. Ha oly tehetetlen ember nem volnék: szorgalmasb híved nem lenne senki: így csak jóakaratomat s ügyekvésemet ajánlhatom fel. Ha laptöltelékre lesz szükséged: végy igénybe, miként már ajánlkozám.  
  Még egyet: azt a Bolond Istókot folytatod-e,
n
Jegyzet
azt a Bolond Istókot folytatod-e
1863-ban a Ko-ban jelent meg 11 strófa a második részből (1863. I. 26. jún. 28. 616–617.); az 1863-as változat átdolgozott folytatása 1873-ban készült el; a befejező két utolsó rész tervezete 1880-ból maradt fenn. Vesd össze AJÖM III. 308–315.
minek kezdetét egykor oly talál
g
Beszúrás
ató álmélkodással olvastam a Csokonai-Lapokban?
n
Jegyzet
álmélkodással olvastam a Csokonai-Lapokban
– Az 1–99 versszak itt jelent meg névtelenül 1850. aug. 21.–szept. 28. között (a 15–19., a 23–25. és a 27. számban), de nem keltett nagy feltűnést. Az átdolgozott, kibővített első részt a Részvét könyve (75–118.) közölte (1863).
Bravo! Gyűjtsd a koszorúkat! Neked csak lehajlanod kell
érek
Szerkesztői feloldás: értek
.  
 
KG
Szerkesztői feloldás:
K G
Kazinczy Gábor
.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 598.)