Aranysárkány fejléc kép
 
P. SZATHMÁRY KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Nagyenyed, 1862. november 6.
 
  Kedves Bátyámuram!  
  Becses nyomtatott sorait csak most kapom, hogy feleségemet innen hat napi járóról Munkács városából
hazaszállitám
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: haza szállitám
. Négy hétig nem valék honn; innen e késő válasz.  
  A Koszorut teljes
[törölt]
« i »
e
Beszúrás
rőmből támogatni kész vagyok.
n
Jegyzet
A „ Koszorut ” teljes erőmből támogatni kész vagyok
P. Szathmáry
P. Szathmáry Károly
elbeszéléseket és írói arcképeket küldött. A kis halom (1863. I. 12–13. sz. 1863. márc. 22. 268–276., márc. 29. 293–298.), főcikkül szolgáló Dugonics-portré: Dugonics András (1864. I. 4–5. sz. 1864. jan. 24. 73–76., jan. 31. 97–100.); Pár lap egy régi krónikából (1864. I. 14. sz. 1864. ápr. 3. 317–326.); Az ezüst ember (1864. II. 3–5. sz. 1864. júl. 17. 62–68., júl. 24. 87–91., júl. 31. 109– 112.): ez részlet A Kosztolányi hölgyek c. regényből; Egy magyar költő a XVI. századból (Balassi Bálintról, 1865. 17–18. sz. 1865. ápr. 23. 388–401., ápr. 30. 413–419.).
Ha beszély kell
[törölt]
« i »
í
Beszúrás
rok a minőt tudok; de elöleges felszólitás után a Kritikumoktól sem rettenek vissza. Néha aestheticai
[törölt]
« a »
e
Beszúrás
ssay-ékkal is szolgálhatok. Eddig terjed az én köröm. Én tehát a mit az oltárra tehetek ime hozom; csak egy hóval előbbi megintést kérek.  
  A lap programmjából és elsö számaiból reá jövök ha más aprósággal nem jöhetek-e segédül; ha igen, azt sem sajnálom.  
 
Szilágyi Pistá
Szilágyi István
tól régen kaptam levelet; azt hiszem egészséges, de re
s
Beszúrás
t. Szutyogatva még sokat tehetne az irodalomért. Többek közt a magyar syntaxist alig lehetne erősebb kezekre bizni. Jó lesz egy kissé megmegzavarni.  
  Kedves családjának szíves üdvözletemet; önnek munkájához türelmet és ezer áldást.  
  Maradok  
 
N. Enyed
Szerkesztői feloldás:
Nagy Enyed
Nagyenyed
6ik, nov. 1862. öszintén tisztelö öccse  
 
P.SzathmáryKároly
Szerkesztői feloldás: P. Szathmáry Károly
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 604.)