Aranysárkány fejléc kép
 
LÁZÁR KÁLMÁN – ARANY JÁNOSNAK
Benczencz
Bencenc
ut.
Szerkesztői feloldás: utolsó
posta Szászváros 7/11 862.  
  Tisztelt Szerkesztő Ur!  
  Ne vegye kegyed hizelgésnek – hizelegni egyátalán nem tudok – ha öszintén kinyilatkoztatom azt, hogy némi elfogultsággal nyultam tollam után mídön
 [!]
[sic!]
tisztelt Kegyednek előttem nagyra becsült felszólitására felelni készülék.  
  Őszintén akarok nyilatkozni: midőn első ifju koromban elször nyultam tollhoz talán dícs
 [!]
[sic!]
vágy, hiuság vezérelt és nem gondoltam meg eléggé minö k
[törölt]
« ó »
o
Beszúrás
moly kötelezettség háromlik az iróra. Nem sokára átláttam hogy akarat és egy kevés tehetség még nem elegendő a süker kivivására. Ha nem akarjuk azt, hogy csupa laptölteléket szólgáltassunk
 [!]
[sic!]
hanem
bár minö
Szerkesztői feloldás: bárminö
 [!]
[sic!]
szerény irodalmi nevet akarunk magunknak kivivni s magának az irodalomnak némi hasznat
 [!]
[sic!]
hajtani. Átláttam hogy az irónak mindenek előtt komoly tanulmányokra van szüksége, hogy önbirálatra képesittessék mi mostani nézetem szerént fő kelléke annak, (nem, kötelezetsége) ki az írói nevet
[törölt]
« ki. »
kivivni, nem pedig bitorolni akarja. Ez okokbol kiindulva pár év előtt ideiglenesen visszalépve időmet merően a tanlumányozásnak szenteltem. Minö sükerrel? Annak megbirálását majdon
 [!]
[sic!]
tisztelt kegyedre bizom. Én a Családi Kőrt kivéve
n
Jegyzet
a Családi Kőrt kivéve
Lázár Kálmán
Lázár Kálmán
gyakran publikált a CsalKör-ben: ismeretterjesztő cikkekkel, pl. A havas szárnyasai ( 1862. 49. sz. dec. 7. 737– 738., 52. sz. dec. 28. 774–776.); A völgy dalosai (1863. 27. sz. júl. 5. 479–480., 28. sz. júl. 12. 503–504.); A közönséges csöntör (1863. 40. sz. okt. 4. 791–792., 41. sz. okt. 11. 814–816.); úti beszámolóval (Úti-emlények-Hamburg 1863. 31. sz. aug. 2. 575–576., 32. sz. aug. 9. 599–600., 33. sz. aug. 16. 623–624., 34. sz. aug. 23. 647–648.) és elbeszéléssel (Az elátkozott ház 1863. 18. sz. máj. 3. 256–258., 19. sz. máj. 10. 279–281., 20. sz. máj. 17. 304–306., 21. sz. máj. 24. 326–328., 22. sz. máj. 31. 351–353., 23. sz. jún. 7. 375–379.). Az 1863. máj. 3-i 18. sz.
Lázár Kálmán
Lázár Kálmán
arcképével és bemutatásával indult (251–252.).
egyedül a Kegyed lapjába fogok irni
n
Jegyzet
a Kegyed lapjába fogok irni
– Itt a Megnyugvás c. költeményt jelentette meg ( Ko 1863. I. 5. sz. 1863. febr. 1. 101.) és talán egy főcikket, amelyet „
L. K.
Lázár Kálmán
” monogrammal jegyeztek; egy
Edgar Quinet
Quinet, Edgar
-től való fordítást: A renaissance története ( 1864. II. 8–9. sz. 1864. aug. 21. 169–171., aug. 28. 193–195.). 1863 végén jelent meg egy kritika Vidékitől
Lázár
Lázár Kálmán
A lég urai c. madártani munkájáról –
Pest
Budapest
, 1864–1866. I–VI. – ( 1863. II. 23–25. sz. 1863. dec. 6. 544–546., dec. 13. 571–573., dec. 20. 593–594.). Ez elsősorban
Lázár
Lázár Kálmán
nyelvi hibáit rótta meg, de
AJ
Arany János
néhol védelmébe vette a szerzőt.
Lázár
Lázár Kálmán
a bírálat miatt nem sértődött meg, amit az is jelez, hogy a Ko-ban jóval ezután jelent meg említett fordítása.
s egyedül egy kikötésem, illetőleg kérésem van mire becses felszólitása által jogosítva érzem magamat. Ez az; legyen ön szigoru irányomba, vesse vissza müvemet ha az az irodalom szinvonalán nem áll, de legyen egyszersmind szives, atyai tanácsadom
 [!]
[sic!]
ha müveimböl itélve azt hiszi, hogy én irodalmunk hasznos napszámossa lehetek.  
  Ha kegyed ez értelemben nézetemet osztja, ez esetben kérem nevemet a programmba megnevezni mi által megtiszteltetve fogom magomat érezni.  
  Ezek után telyes
 [!]
[sic!]
tisztelettel maradtam  
  tisztelö honfitársa  
  alázatos szólgája  
 
Lázár Kálmán
Szerkesztői feloldás:
Lázár Kálmán
Lázár Kálmán
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 599.)
Lázár Kálmán
Lázár Kálmán
(1827–1874): erdélyi arisztokrata. A természettudományt, főleg a madártant népszerűsítő cikkeket írt; 1867-től az Akadémia levelező tagja. Költeményeket, elbeszéléseket is közölt (Hf, CsalKör).