Aranysárkány fejléc kép
 
BETHLEN MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Pest
Budapest
, 1862. november 8.
 
  Igen tisztelt uram!  
  Becses felszólítására van szerencsém válaszolní, hogy örömmel szolgálandok olykor egy egy novellával,
n
Jegyzet
örömmel szolgálandok olykor egy egy novellával
A szegény úr ( Ko 1863. I. 10. sz. 1863. márc. 8. 228–232.)
mint azt már tettem,
n
Jegyzet
mint azt már tettem
Bolnai
Bethlen Miklós
nak nincsen novellája a SzF-ben; talán a Tóparton c., B–i szignójú költemény lehet az övé. (I. 44. sz. 1861. szept. 5. 701.)
’s megtisztelve érzendem magamat ha nevem a programmba helyet foglalhat. –  
  Kérem önt tisztelt uram, fogadja szives
űdvőzletemet
[bizonytalan olvasat]
Szerkesztői feloldás: üdvözletemet
. –  
  Tisztelője  
 
Bolnai
Bethlen Miklós
 
  Angol királyné szálloda.  
 
Pest
Budapest
. Nov. 8  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 593.) Bethlen Miklós (
Bolnai
Bethlen Miklós
) (1831–1899): 1855-ben a Nemzeti Színház színészeként vette fel a
Bolnai
Bethlen Miklós
nevet. 1862-től publicisztikával foglalkozott (a MS-nál és a bécsi sajtóirodánál). Költeményei, elbeszélései jelentek meg, egyebek között a FL-ban és a BudL-ban.