Aranysárkány fejléc kép
 
ARANY JÁNOS – MIKÓ IMRÉNEK
Pest
Budapest
, 1862. november 9.  
  Nagyméltóságú Gróf!  
  Mélyen tisztelt Hazafi!  
  Rendkívül szerencsésnek érezném magamat, ha Nagyméltóságod kegyeskednék vegyes tartalmú folyóiratom számára
n
Jegyzet
vegyes tartalmú folyóiratom számára
Mikó Imre bemutató-ajánló írása a Ko első számát vezette be: A koszorú ( 1863. I. 1. sz. 1863. jan. 4. 1–3.).
oly nem társadalmi vagy közműveltségi cikkeket ajándékozni (csakhogy rövid kidolgozásban), minők a Budapesti Szemle füzeteinek
n
Jegyzet
minők a Budapesti Szemle füzeteinek
– mint a Bod Péter és munkái c. értekezés ( BpSz 1862. L., LI–LII.), amely azonos címmel jelent meg könyvalakban is (
Pest
Budapest
, 1864)
oly díszére, minden magyarnak oly örömére váltak.  
  Legmélyebb tisztelettel maradván Nagyméltóságodnak alázatos szolgája  
 
Arany János
Arany János
 
 

Megjegyzések:

Másolat: MTAK Kt Ms 5/65. sz. Az eredeti kézirat ismeretlen helyen van (korábban, a Kristóf 1930. idején a Mikó Imre hagyatékát őrőz Erdélyi Múzeum Egyesület levéltárában volt). A fenti kézirat a Mikó Imréhez küldött, Írótársakhoz szóló,
Arany
Arany János
által aláírt körlevél után következik. Mikó Imre gróf (1805–1876): művelődéspolitikus, irodalomtörténész, nagyhatású reformpolitikus. 1861-től Erdély kormányzója, az Akadémia 1858-tól tiszteleti, 1865-től igazgatósági tagja, az Erdélyi Múzeum-Egyesület (1859) és a KváriKözl alapítója. Elsősorban történelmi tanulmányokat folytatott.