Aranysárkány fejléc kép
 
LÉVAY JÓZSEF – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Elveszett
[szerkesztői feloldás]
1862. november eleje
 
 
[szerkesztői feloldás]
Lévay
Lévay József
mintegy 50, Borsod megyei potenciális előfizető névsorát küldi
Arany
Arany János
nak és ígéri, hogy a Koszorúba rendszeresen küld munkákat.
 
 

Megjegyzések:

elveszett. Utalás a levélre:
Lévay
Lévay József
Gyulai
Gyulai Pál
nak, 1862. dec. 15.: „Vajjon kapta-e János azt a vagy 50 borsodi hölgy és férfi nevét, melyet én
Nov.
Szerkesztői feloldás: Nov.ember
elején neki leirva elküldöttem, hogy azokhoz
elöfizet.
Szerkesztői feloldás: elöfizetési
ivet utasitson?” ( GyPLev 436. 481.);
AJ
Arany János
Lévay
Lévay József
nak, 1862. dec. 31. (1604.): „
Gyulai
Gyulai Pál
nak hozzám szóló leveledet emlegettél, én nem kaptam tőled semmit, hónapok óta”;
Lévay
Lévay József
AJ
Arany János
-nak, 1863. jan. 9. (1609.): „Közelebbi soraidban írod, hogy hónapok óta nem vettél tőlem levelet. Igy hát, sajnálatomra, bizonyosan elveszett a postán azon levelkém, melyet felszólitásod következtén, gondolom,
Novemb.
Szerkesztői feloldás: November
első napjaiban küldöttem hozzád vagy 50 borsodi lakos névjegyzékével s azon igéretemmel, hogy lapodba minden hónapban igyekszem ezt a mit dolgozni.”