Aranysárkány fejléc kép
 
REMELLAY GUSZTÁV – ARANY JÁNOSNAK
Pest
Budapest
November 10: 1862.  
  Tisztelt barátom!  
  Ma érkezvén haza Somogyból elöbb nem felélhettem.
 [!]
[sic!]
 
  Fölötte kelemesen
 [!]
[sic!]
lepettem meg, nyomott leveled után irt soraid által, ’s igen megtísztelve érzem magamat a’ te megszóllítás
 [!]
[sic!]
által. Valóban amint értesültem hogy lapodat új alakban adod ki, nem egyszer gondolkoztam, ha valjon az után, mit a’ megszünt lapban –
Gyulay
Gyulai Pál
rólam irt,
n
Jegyzet
Gyulay
Gyulai Pál
rólam irt
– „Arra, a mit a czikkiró az akadémia két harmadára mond, hogy a »nembánomság, hányavetiség, bagolyszemüség. lelkiismeretlenség képviseli« csak azt feleljük, hogv bármilyenek legyenek is azon meg nem nevezett urak, bizonyára nincs köztök oly gyönge itéletü ember, ki
Zilahy Károly
Zilahy Károly
t oly nagy tehetségű kritikusnak,
Remellay
Remellay Gusztáv
t oly jeles novellistának és történelemirónak tartsa, mint a minőknek hirdeti őket a Szépmüvészetek Csarnokának nagy pipáju de kevés dohányu szerkesztősége.” (–g.: A szép müvészetek csarnoka. SzF II. II. 22. sz. 1862. okt. 2. 351.)
nem lesz e’ szerénytelenség magamat az új figyelö
 [!]
[sic!]
dolgozótársául felajánlani, pedig igen ohajtottam abban irni, mert igy valaha lesz megint oly szerkesztő, minők csak voltak, kiknek lapjában (Atheneum
 [!]
[sic!]
) hajdan irni tisztelet volt.
n
Jegyzet
kiknek lapjában (Atheneum
 [!]
[sic!]
) hajdan irni tisztelet volt
– Az Athenaeum – az 1837–1843 között működő vezető sajtóorgánum – szerkesztői
Bajza József
Bajza József
,
Toldy Ferenc
Toldy Ferenc
és
Vörösmarty Mihály
Vörösmarty Mihály
voltak.
 
  A hizelgés nem tartozik gyöngeim
 [!]
[sic!]
közé ’s véled szemközt megsértés lenne, de azért kikell
 [!]
[sic!]
mondanom miként öröm lesz reám nézve lapodban, eröm ’s tehetségem egész megfeszitésével dolgozni,
n
Jegyzet
öröm lesz reám nézve lapodban, eröm ’s tehetségem egész megfeszitésével dolgozni
– A Ko-ban
Remellay
Remellay Gusztáv
neve alatt nem jelent meg dolgozat.
’s hidd tudva kinek kezébe megy munkám egészen máskép fogok írni, mint más szerkesztök lapjaiba írtam.  
 
[törölt]
« a’ »
Ami
Beszúrás
a nök névsorát illeti:
n
Jegyzet
a nök névsorát illeti
– Homályos utalás
Remellay
Remellay Gusztáv
tól: biztonytalan, hogy lehetséges előfizetőkről vagy az előfizetésre biztató,
Remellay
Remellay Gusztáv
munkáját is propagáló hölgyekről van szó.
azok Júlcsa kisaszony
 [!]
[sic!]
birtokában lévö Ábránd ’s való czimű munkám gyüjtőnéi. –  
  De mivel van sok, ki hihetőleg buzgóbban korteskednék, ha néki személyesen írnék, e’ tekintetben holnap este fogok véled személyesen értekezni
[szerkesztői feloldás]
.
 
  Addig is maradok  
  őszinte tísztelőd
 [!]
[sic!]
 
 
RemellayGusztáv
Szerkesztői feloldás: Remellay Gusztáv
 
  NB Az hogy a Hölgyfutár mint fődolgozó társát mutatott be,
n
Jegyzet
a Hölgyfutár mint fődolgozó társát mutatott be
Remellay
Remellay Gusztáv
(
Lauka Gusztáv
Lauka Gusztáv
val együtt és a Bulyovszky Gyula távozása miatt ideiglenes szerkesztővé kinevezett Balázs Frigyes neve alatt) már az 1862. nov. 6-i, csütörtöki számban így szerepelt; majd decembertől csak
Lauka
Lauka Gusztáv
maradt a főmunkatárs.
szombati számában joformán
 [!]
[sic!]
megegyezésem nélkűl történt ’s a’
B.
Szerkesztői feloldás: Balázs
által várt korteskedésemre nézve eredménytelen marad.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 603.)