Aranysárkány fejléc kép
 
SZEMERE MIKLÓS – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
1862. november 10–11.
n
Jegyzet
1862. november 10–11.
– a postai bélyegző tájékoztat a levélírás napjáról.
 
  Édes Jancsim!  
  A szüret alatt nagyon is egészséges vóltam, a szüret ota pedig nagyon is beteg (ágyban fekvő) ez az oka, az az: elöbb, bűnös elnapolásom, az átka egész életemnek, utóbb pedig nyavalygásom. Én tehat
 [!]
[sic!]
a’ következőket ajánlom.  
  A 3. gróf
Andrássy. Manó
Andrássy Manó
lakik Parnón, u. p. Vécse. – Gyula Terebesen, u. p. Velejte. AladárVelejtén, a posta is az.  
  G. Károlyi Ede, Radvány . u. p. Ujhely, mind a mellett hogy Radvány Abaújban – szélén esik.  
  Gróf. Sztáraÿ Antal. Nagymihályon, postája is ott.  
  Gróf Sztáraÿ Viktor. Sztárán, u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Nagymihály.  
  G. Barkóczÿ Mihály,
NagyAzar
Nagyazar
, u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Vécse.  
  G. Török Napoleon Szobráncz , postája is ott (ez Unghban esik már)  
  B. Vaÿ Miklós, Golop . u. p. Liszka.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
 
  B. Sennyeÿ Pál. Páczin , u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Ujhely.  
  Lonyaÿ Gábor. Deregnyő , u
[szerkesztői feloldás]
.
p.
NagyMihály
Nagymihály
.  
  Lonyaÿ Ödön Olaszi . u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Liszka.  
  Boronkaÿ László. Rákócz . u
[szerkesztői feloldás]
.
p.
NagyMihály
Nagymihály
.  
  Derczényi Kálmán, Rákócz . u
[szerkesztői feloldás]
.
p Nagymihaly
 [!]
[sic!]
 
 
Mezősÿ
[bizonytalan olvasat]
Mezósÿ
 [!]
[sic!]
László
. Tólcsva , u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Liszka.  
  Forster Rezső, (az iskola nyomdásza) Patakon.  
 
Erdélyi János
Erdélyi János
Patak. s még a tanárok közül: Antalfi János
gymnas.
Szerkesztői feloldás: gymnasiumi
tanár.  
  Kolos Daniel,
[törölt]
« iskola »
a város
Beszúrás
lelkésze.  
  Komáromÿ Jósef. Pelejte , u
[szerkesztői feloldás]
.
p. Gálszécs.  
  Oláh Dániel, Ujhely, a’ posta is ott.  
  Cseleji János, Cselej , u
[szerkesztői feloldás]
.
p.
[törölt]
«
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: karakter
»
Vécse.  
  Isten veled! haragszom rád.  
  szerető baratod
 [!]
[sic!]
 
 
Szemere Mik
Szemere Miklós
[betoldásjel]
Betoldás innen [ugrás]: missing metamark.
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 608.)