Aranysárkány fejléc kép
 
VADNAY KÁROLY – ARANY JÁNOSNAK
Pest
Budapest
, nov. 11. 1862.  
  Tisztelt szerkesztő Úr!  
  Becses fölhivására, melylyel engem is megtisztelt, válaszom, hogy a „Koszorú” első félévi folyamába legalább félívnyi prózai munkát (elbeszélést vagy tárczaczikket) adni fogok.
n
Jegyzet
legalább félívnyi prózai munkát (elbeszélést vagy tárczaczikket) adni fogok
1863 első félévében két műve is megjelent a Ko-ban:
Henry Murger
Murger, Henry
elbeszélésének fordítása, A bretagnei virágbokréta ( 1863. I. 4. sz. 1863. jan. 25. 87–90.) és a Csak játék volt c. elbeszélés ( 1863. I. 14–15. sz. 1863. ápr. 5. 317–322., ápr. 12. 342–349.). A következ évtől
Vadnay
Vadnay Károly
, a FL szerkesztőjeként, már nem küldött kéziratot.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy régi igéretem arra kötelez, hogy a
Hfutár
Szerkesztői feloldás: Hölgyfutár
január elseji számába beszélyt adjak.
n
Jegyzet
a
Hfutár
Szerkesztői feloldás: Hölgyfutár
január elseji számába beszélyt adjak
Vadnay
Vadnay Károly
elbeszélése, az Egy pillangó sorsa négy részben jelent meg a lap azévi első számaiban. ( Hf 1863. 1–4. sz. jan. 1., 3., 6., 8. )
Ez az egy tehát megelőzendi a „Koszorúba” igért közremunkálkodásomat. Igéretem nem lessz puszta szó, s ha becses lapjában munka nem fog tőlem megjelenni, az nem akaratom, hanem mindössze is beküldendő művem hibájából származhatik.  
  Tisztelettel lévén  
  szerkesztő úrnak  
  mély tisztelője  
 
Vadnai Károly
Vadnay Károly
 
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 668.)
Vadnay Károly
Vadnay Károly
(1832–1902): hírlapíró, 1856–1863 között a Hf, 1864–1893 között a FL szerkesztője (
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
nal); az Akadémia 1872-től levelező, 1900-tól rendes tagja. E korszakban megjelent művei: A téli estékre c. novelláskötet (
Pest
Budapest
, 1862) és az Eladó leányok c. regény (
Pest
Budapest
, 1864).