Aranysárkány fejléc kép
 
MIKÓ IMRE – ARANY JÁNOSNAK 1862. november 10–15.  
  Tisztelt Hazafi!  
  Folyó hónap 9. kelt levelét a mai napon vevém; minthogy Kolozsvárról kissé el kell távoznom, sietek arra választ küldeni.  
  Sokféleképen vagyok elfoglalva, kedélyem is szerfelett nyomott, úgy érzem, huzamos idő kell arra, hogy csak némileg is kigyógyulhassam nagy veszteség okozta sebeimet.
n
Jegyzet
nagy veszteség okozta sebeimet
Mikó Imre egyetlen,
Ádám
Mikó Ádám
nevű fia közeli halálára utal.
De ha Isten éltet s ezek az akadályok idő teltével el lesznek távolítva, szíves felszólításának engedni fogok s valamit – ha hamar nem is –, de az első félévben bizonyosan küldeni fogok.
n
Jegyzet
az első félévben bizonyosan küldeni fogok
Mikó Imre írta, A koszorú címmel, a Ko első számának bevezető cikkét ( 1863. 1. sz. jan. 4. 1–3.); később viszont nem jelent meg az ő nevével munka (vesd össze 1544.).
 
  Isten oltalmába ajánlom Önt, hazánkfiai meleg pártolásába lapját s ezzel vagyok Önnek  
  Tisztelt Hazafi –  
  hazafi szolgája  
 

Megjegyzések:

MTAK Kt Ms 5/65. Fogalmazvány másolata, melynek a kézirata ismeretlen (1930-ban az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltárában, a Mikó-hagyatékban volt: Kristóf 1930 ). Válasz
Arany
Arany János
1862. nov. 9-i (1544.) levelére