Aranysárkány fejléc kép
 
PODMANICZKY FRIGYES – ARANY JÁNOSNAK
[szerkesztői feloldás]
Aszód, 1862. november 12.
 
  Tisztelt irótárs!  
  Vettem a „Koszorú” érdekében közrebocsátott levelét, – örömmel mondhatom, mert talán végtére teljesülve látandom régi álmaim egyikét, egy minta szépirodalmi vállalatot, a mely a nem annyira hanyatlott, mint inkább még teljes mértékben nem is létező
[szerkesztői feloldás]
Ettől kezdve a kettős ékezetű magánhangzók ékezetei össze vannak húzva, ezért – hacsak más változat nem valószínűsíthető – a mai helyesírást alkalmazva emendálok.
műizlést támogassa, felköltse s pártolja ott a hol szükséges vagy elkerülhetlen. Az utolsó évi pangást, – itélve saját müködésem után másokéira – egyedül az élénk politikai mozgalom okozta; hisz magamnak is fel kelle hagynom kedvencz
[szerkesztői feloldás]
cz fölött jel
foglalkodásommal, hogy rég elhanyagolt,
ohaem
Szerkesztői feloldás: sohasem
valóban űzött politikai lapirodalommal cseréljem fel
n
Jegyzet
politikai lapirodalommal cseréljem fel
– Társadalmi regényeinek többségét
Podmaniczky
Podmaniczky Frigyes
korábban, az ötvenes-hatvanas évek fordulóján írta. Akadémiai székfoglalója: A társadalmi regényről különösen a magyar társadalmi regény feladatáról (BpSz 1861/XIII.).
azt, pártunk s meggyőződésem érdekében.  
  Lassanként magam is rendes kerékvágásba jutok, s elöveszem félben hagyott kisszerű de engem teljes mértékben elfoglaló, szépirodalmi munkásságomat, – s minden esetre büszke leendek arra, ha munkatársai közé felvesz, de még büszkébb arra, ha majdan legközelebb átadandó munkáim egyikét kiadásra méltatja.
n
Jegyzet
munkáim egyikét kiadásra méltatja
– Két elbeszélése jelent meg a Ko hasábjain: Liliom Eszter ( 1864. I. 3–4. sz. 1864. jan. 17. 57–61., jan. 24. 77– 84.) és A varázs-hegedű ( 1864. II. 21–22. sz. 1864. nov. 20. 487–493., nov. 27. 510–517.).
 
  Magamat kegyeibe ajánlva, maradok tisztelője  
  Aszód 1862 Nov. 12.  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 602.) Podmaniczky Frigyes (1824–1907): 1859-től az Akadémia levelező tagja; 1861-től (majd 1865-től) országgyűlési képviselő. E korszak jelentős részében aszódi birtokán gazdálkodott. Elbeszélései és cikkei ekkor a FL-ban és a VadVers-ben jelentek meg; művei: Egyetlen könnycsepp (
Pest
Budapest
, 1864), A kék-szemüveges nő (
Pest
Budapest
, 1864).