Aranysárkány fejléc kép
 
TANÁCS MÁRTON – ARANY JÁNOSNAK
Vácz
Vác
Novemb. 16án 1862.  
  Tekintetes Úr!  
  A
t.
Szerkesztői feloldás: tisztelt
Uraságod által megindítandó uj lap programmját megkapván, mig egy részröl
 [!]
[sic!]
azt a legmelegebben üdvözlöm: más részröl
 [!]
[sic!]
biztositom, hogy pártolókat gyüjteni
n
Jegyzet
pártolókat gyüjteni
– Erről nem maradt fönn adat.
édes hivatásomnak tartandom, s amennyire szerény írói tehetségem engedi, közremunkálkodásomat is felajánlom.
n
Jegyzet
közremunkálkodásomat is felajánlom
1863-ban egy, 1864-ben két elbeszélése jelent meg a Ko-ban: A költőnő ( 1863. I. 22–26. sz. 1863. máj. 31. 514–519., jún. 7. 535–540., jún. 14. 560–564., jún. 21. 581–587., jún. 28. 606–611.), a Pünkösdi királyság ( 1864. I. 1–2. sz. 1864. jan. 3. 9–13., jan. 10. 29–38.), illetve A bosszu ( 1864. II. 7. sz. 1864. aug. 14. 149–159.).
Szinnyei
Szinnyei József
szerint 1865-ben is jelent meg munkája, amit nem igazol a folyóirat tartalomjegyzéke.
Különös tiszteletem kifejezése mellett vagyok a  
  Tekintetes Úrnak  
  alázatos szolgája  
 

Megjegyzések:

Arany László
Arany László
hagyatékából ( AkÉrt 1899. 611.) Tanács Márton (?–1888): váci polgárcsalád sarja, aki piarista rendi tanítóként kezdte pályáját, majd a szabadságharc után kivált a rendből. Vácott aljegyző, majd városi tanácsos lett, aki műkedvelő irodalmár volt elbeszéléseivel.